”En anonym och utsatt kamp”. Var femte boende i Sverige stöttar och vårdar en närstående. Den 6 oktober hyllas de med en egen dag. På nationella anhörigdagen föreläser komikern Hasse Brontén på Göteborgs stadsbibliotek om hur det är att ha en pappa med en psykisk sjukdom.

Program för Nationella anhörigdagen på Stadsbiblioteket

Den som vårdar och stöttar en närstående på grund av sjukdom, missbruk eller funktionsnedsättning har rätt till stöd. Det är ett av budskapen bakom Nationella anhörigdagen.

– De flesta av oss är anhöriga eller känner en någon som stöttar och vårdar en närstående varje dag. Det är en anonym och utsatt kamp, säger Eva Gabrielsson som arbetar som anhörigkonsulent på stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg.

Rätten till anhörigstöd är lagstadgad och en viktig hälsofråga menar Eva Gabrielsson.

– Många gånger blir man väldigt sliten som anhörig, både psykiskt och fysiskt, och du löper risk att få stressrelaterade sjukdomar.

Ständig beredskap
Det känner Lena Eilersson igen. Hon är en av de 1,3 miljoner människor i Sverige som vårdar och stöttar en anhörig. Lena har en vuxen dotter med autism. Trots att Lena själv är pensionär sedan två år berättar hon att det ibland känns som att hon har ett litet barn.

7272.jpg
– Jag måste alltid vara beredd på att rycka ut. Trösta, stötta, tvätta, städa, skjutsa och föra min hennes talan, säger hon.

I dag är dottern Linda 35 år och konstnär med många års utbildning, varav fyra på högskolenivå. Men vardagslivet klarar hon inte utan stöd och hjälp. Rätten till stöd är dock varken självklar eller enkelt.

– Det är upp till mig att förklara vad hon behöver och kräva det. För några år sedan fick hon till exempel ett boende som inte fungerar med hennes diagnos. Hennes självkänsla bröts ner fullständigt. Jag måste alltid följa upp, rätta till och hålla henne om ryggen.

Forum för råd och tips
För att orka har Lena vänt sig till anhörigföreningar. Gemenskapen med andra som vet hur hon har det har varit ovärderlig. Det är också därför att Nationella anhörigdagen behövs menar hon.

– Jag tycker det ett tillfälle att få råd och tips men kanske framförallt en möjlighet att höra andras historier. Att få känna att jag inte är ensam.

Göteborgs stad uppmärksammar Nationella anhörigdagen med ett program på Stadsbiblioteket. Bland annat föreläser komikern och skådespelaren Hasse Brontén om hur det är att ha en pappa med diagnosen manodepressiv. Programmet börjar 17:00 och det är gratis inträde.