Annonser och affischer – är det vägen att korta kön till förskolan? Det hoppas kommunstyrelsen som beslutat om en reklamkampanj för att hitta fler dagbarnvårdare."Den sista mars var det 584 familjer som väntat i mer än fyra månader och samtidigt sökt till minst två förskolor", säger Madeleine Lundstedt på stadskansliets grupp för utbildningsfrågor.

Nu hoppas Göteborgs Stad att kunna stärka utbudet av såväl kommunala som enskilda dagbarnvårdare för att korta kön.

Har varit svårt att rekrytera

– Den här modellen med central reklam har tidigare aldrig provats för rekrytering av dagbarnvårdare. Däremot har man ute i stadsdelarna tagit olika initiativ, men tyvärr har man haft svårt att rekrytera, säger Madeleine Lundstedt.

Kampanjen inleds den här veckan med annonsering i gratistidningarna Metro och Punkt.se. Annonserna följs sedan under två veckor upp med reklamskyltar i bussar och spårvagnar.

Kontaktperson i varje stadsdel

En kontaktperson har utsetts i varje stadsdel. Kontaktpersonerna finns listade nedanoch det är till dessa som intresserade presumtiva dagbarnvårdare ska vända sig.

– Man tar kontakt med den stadsdel där man själv bor. Sedan får var och en avgöra om de tycker det verkar intressant. Stadsdelarna har lite olika behov, men förhoppningen är att kunna erbjuda Göteborgs föräldrar valmöjlighet, säger Madeleine Lundstedt.