Prioriteringar behöver göras. Nu ökar smittan i samhället igen och i verksamheterna inom äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen ökar det främst bland medarbetare. Enligt förvaltningens senast rapporterade siffror från 6 januari för den egna verksamheten är det 25 bekräftat smittade hyresgäster på vård- och omsorgsboenden, 7 omsorgstagare i hemtjänsten och 8 hyresgäster på korttidsboende.

Det är ett ansträngt bemanningsläge i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen vilket gör att flera verksamheter behöver prioritera bland arbetsuppgifter och insatser.

— Vi gör allt vi kan för att underlätta situationen och se till att de som behöver stöd och hjälp får det. Vi prioriterar våra resurser så de finns där de bäst behövs, precis som vi gjort tidigare under pandemin, säger Babbs Edberg, förvaltningsdirektör för äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen.

Spegling av samhället i övrigt

De allra flesta i förvaltningen arbetar nära hyresgäster, omsorgstagare och patienter och behöver vara på den fysiska arbetsplatsen. De som kan arbeta hemifrån ska göra det för att bidra till att minska trängseln på arbetsplatsen och skapa bättre förutsättningar för den som måste vara på plats.

— Smittspridningen i verksamheterna är en spegling av hur det ser ut i samhället i övrigt och här har vi alla ett stort ansvar att följa de rekommendationer som finns. Det innebär bland annat att stanna hemma och testa sig vid symptom, hålla avstånd, och att vaccinera sig. Om du planerar att besöka någon som bor på ett vård- och omsorgsboende har vi rutiner som du behöver följa, säger Babbs Edberg.

Mer information om vad som gäller för dig som vill besöka ett vård- och omsorgsboende hittar du under sidan vård- och omsorgsboende. Du kan också ta kontakt direkt med boendet.