Andelen överviktiga och feta skolbarn i Göteborg har ökat alarmerande sedan förra läsåret. Och skolhälsovården är fortfarande kraftigt underbemannad. Det är två slutsatser i skolhälsovårdens årsrapport för 2009.

– Vi är mycket bekymrade. Vi kan inte utföra vårt uppdrag om vi inte får de resurser vi ska ha, säger Cecilia Renman, skolhälsovårdsöverläkare i Göteborg.

Bara tre stadsdelar klarade läkarnormen

Redan 1999 beslutade kommunstyrelsen att det ska gå max 500 elever på varje skolsköterska och max 5.000 elever på varje skolläkare i Göteborg, det ansågs vara grunden för ett utvecklat folkhälsoarbete i skolorna.

Men fortfarande är staden långt från det målet. Höstterminen 2009 gick det hela 690 elever i genomsnitt på varje skolsköterska på de kommunala gymnasieskolorna, inte 500. I grundskolan var motsvarande siffra 535.

5D0E.jpg
Och för skolläkarna var läget ännu sämre: 8.544 elever per läkare i grundskolan och 14.199 i gymnasieskolan, alltså skyhögt över målet på 5.000 elever per läkare.

Bara tre stadsdelar klarar läkarnormen: Bergsjön, Härlanda och Örgryte. På sköterskesidan är det klart bättre: Gunnared, Bergsjön, Majorna, Högsbo, Frölunda, Södra skärgården och Tuve-Säve klarar målet.

Vaccination av flickor ökar kraven ytterligare

Genomgående ligger de fristående skolorna sämre till än de kommunala, till exempel har en skolläkare på en fristående grundskola 6.000 fler elever på en heltidstjänst. Åtta fristående gymnasier har inte tillgång till skolläkare alls.

Ansvariga för skolornas budgetar är antingen stadsdelsnämnderna eller – på friskolorna – varje rektor.

– Vi för fram detta varje år. I år har det blivit lite bättre på sköterskesidan i grundskolan, men sämre på de kommunala gymnasierna. Och på friskolorna ser det ännu sämre ut. Så visst är det bekymmersamt, säger Cecilia Renman.

19E2.jpg
Dessutom står skolhälsovården inför en utökning nästa läsår. Då ska alla flickor i årskurs 5 erbjudas vaccin mot livmoderhalscancer (HPV), vilket innebär ytterligare tre vaccinationstillfällen och stora informationsinsatser.

”Alarmerande om det stämmer”

– Staten betalar ut två kronor per invånare i statsbidrag till kommunerna för att täcka de här kostnaderna. Det är helt nödvändigt att de pengarna tillförs skolhälsovården i form av ökade resurser, säger Cecilia Renman.

Rapporten visar också att andelen feta och överviktiga elever som gick i förskoleklass, årskurs 8 eller gymnasiets årskurs 1 har ökat rejält jämfört med förra läsårets elever i samma åldrar, runt fyra-åtta procent. I årskurs 4 var ökningen mer måttlig, en-två procent jämfört med förra läsåret.

– Alarmerande om det stämmer. Skillnaden kan delvis bero på att vi tidigare fört manuell statistik och i år samlat in data från de datoriserade journaler som infördes 2009, säger Cecilia Renman.

Siffror från fyra årskullar

Sedan läsåret 2004-2005 har skolhälsovården redovisat övervikten i fyra årskullar; förskoleklass, årskurs 4 och 8 samt 1 i gymnasieskolan. Tidigare har skolsköterskorna manuellt avgjort om ett barn är överviktigt, en gränsdragning som ibland ”friar” gränsfall.

Nu räknar en obeveklig dator ut om ett exakt gränsvärde överskrids eller inte. Dessutom finns en liten risk för dubbelregistrering för elever som byter klass eller skola.

– Vi tror att siffrorna stämmer. När vi nästa år samlar in statistik från läsåret 2009-2010 är det med samma metod som i år, så det blir mer rättvisande jämförelser. Och datorns metod är trots allt mer exakt än den manuella, säger Cecilia Renman.

Hon vill inte spekulera i tänkbara orsaker till en så kraftig ökning på bara ett år, men påpekar att det inte är samma barn som är vägda och mätta, utan fyra nya årskullar.

Vill se bättre samordning med sjukvården

– Vi behöver diskutera detta med experter på barnfetma. Ser man samma fenomen i hela landet? Men ökningen bör fungera som en väckarklocka för skolorna att jobba ännu bättre förebyggande, säger Cecilia Renman.

Hon anser att även sjukvården har stor nytta av att känna till hur det ser ut.

– Idealet vore att hälso- och sjukvården och stadsdelarna kunde samordna sina insatser mot den hotande fetmaepidemin bland barn och ungdomar.

4825