Välkommen 21 april. Vi lever allt längre runt om i världen och även i Göteborg. Det är en framgång för mänskligheten som ger oss stora möjligheter. En åldrande befolkning innebär samtidigt att färre ska försörja fler. Hur kan vi som samhälle ta vara på all kunskap och erfarenhet och bättre ta vara på engagemanget som finns hos årsrika? Välkomna till tankesmedja den 21 april.

Det finns allt att vinna på att fler får behålla hälsa, välmående, livskvalitet, vara behövda och kunna delta och bidra i samhället så länge som möjligt. Hur kan vi på ett ännu bättre sätt ta vara på det engagemang som många årsrika göteborgare har för att få fortsätta vara med och utveckla och bidra till vårt samhälle, även då man gått i pension? Att tänka nytt är också nödvändigt för att få välfärdstjänsterna att räcka till framöver.

— Samtidigt är ålder idag den vanligaste diskrimineringsorsaken. Men vi som samhälle behöver att alla får chansen att nå sin fulla potential och vi vet ju att de frågor vi sätter ljus på och samarbetar kring kommer vi väldigt långt med, och hela samhället blir vinnare, säger Emma Matsson, utvecklingsledare Åldersvänliga Göteborg.

Vi tänker tillsammans — välkommen till tankesmedjan!

Visst vill du vara med och bidra till att göra Göteborg till en bättre stad att leva och åldras i? Kom och delta i samtal och tankesmedja tillsammans med invånare från hela Göteborg, strategiska stadsutvecklingsaktörer i Göteborgs stad, entreprenörsproffs och forskare. Här kommer det att bli samtal om ålderism, om hur är det att åldras i Göteborg och framför allt – om hur vi tillsammans kan ta vara på äldre personer som en resurs i samhället.