Får Svenska hygienpriset 2020. Medarbetarna i äldreomsorgen, hälso- och sjukvården och funktionshinder i stadsdelsförvaltningen Askim-Frölunda-Högsbo har fått Svenska hygienpriset 2020. De får priset för sittarbete med att utveckla vägledning och rutiner för hygien och smittförebyggande.

– Det känns extra bra att få det här priset just nu. I det här läget behöver vi använda all vår kompetens och arbetet med rutiner för att hindra smittspridning ställs på sin spets. Det känns tryggt att vi har en god grund att stå på eftersom kunskapen redan finns ute i verksamheterna, säger Ingegärd Ljungqvist, säger Ingegärd Ljungqvist, områdeschef hälso- och sjukvård Askim-Frölunda-Högsbo.

Digital prisutdelning
Svensk Förening för Vårdhygien delar varje år ut pris för att öka medvetenheten och vikten av goda hygienrutiner inom vård- och omsorg, tandvård och djursjukvård. Detta för att öka kännedomen om hur man förebygger smittspridning och vårdrelaterade infektioner.

– En framgångsfaktor är att alla chefer, verksamhetsutvecklare och medicinskt ansvarig sjuksköterska är engagerade i arbetet. Vi har tydliggjort roller och ansvar för det löpande arbetet för att utveckla samsyn på metoder och arbetssätt brett i organisationen istället för att ansvaret vilar på enstaka personer, säger Ingegärd Ljungqvist.

Priset delades ut i onsdags, den 25 mars. Med tanke på läget med spridningen av covid-19 skedde prisutdelningen digitalt.