Många barnfamiljer vill flytta till Askim och det pågår en ständig in- och utflyttning i både befintliga och nyproducerade bostäder. Detta skapar en efterfrågan på förskoleplatser och Askim har nu tagit två viktiga steg för att få fram fler platser inom förskolan.

Före jul togs beslut om att starta cirka 50 platser i tre nya förskoleavdelningar under våren 2002. Två avdelningar startas i lokaler intill Lindåsskolan och en avdelning nyöppnas i Gjutegården.

Det andra steget beslutade stadsdelsnämnden om på årets första sammanträde i januari. Det bygger på ett utvecklingsarbete med en ökad personaltäthet och en flexiblare intagning av barn under vårterminerna. Ett sätt att öka flexibiliteten är alltså att ta in fler barn under vårterminen, när barngrupperna efter höstterminen stabiliserats och förutsättningarna är bättre för att ta emot fler barn. Det nya arbetssättet beräknas ge cirka 40 nya platser.

– De sammanlagt 90 nya platser som de här två stegen ger innebär att vi förbrukat de riktade kommuncentrala medel vi fått för förskoleexpansion, säger Lars Salbratt, barn- och ungdomschef i Askim. Vi kommer nu att följa utvecklingen noga för att se om vi behöver ta ytterligare ett tredje steg för att få fram fler förskoleplatser.