Praktiska tips om hur man får en hälsosam ålderdom är målet med projektet Passion för livet. Nu startar en grupp för pensionärer med assyrisk bakgrund, som tillsammans ska ge både sig själva och St. Gabrielskyrkans trädgård ett lyft.

Vikten av rätt mat och dryck, motion, sociala nätverk och säkerhet i vardagen är teman som kommer att tas upp mellan varven när den nystartade gruppen påtar i trädgården runt assyriska kyrkan i Tynnered.

– Målet är framförallt att visa metoder hur man håller sig frisk upp i åren, säger Elisabeth Malm på Senior Göteborg, som har varit med om att dra igång gruppen.

Vana trädgårdsarbetare

Det 30-tal deltagare som har anmält sig är alla pensionärer, från 65 år och uppåt, analfabeter, många med livslånga erfarenheter av att arbeta med jorden.

– Många kommer från jordbruksförhållanden och är praktiker, vana vid att tänka väldigt konkret men kanske inte alltid på sig själva och sin hälsa. Nu ska vi både arbeta praktiskt och resonera kring metoder för hur man håller sig frisk, säger Elisabeth Malm.

Engelska erfarenheter

Inspiration till projektet kommer bland annat från Manchester i England, där man länge framgångsrikt har jobbat med trädgårdsarbete för invandrade seniorer.

– Något liknande sätt att arbeta med invandrare för en bättre hälsa finns såvitt vi vet inte i Sverige, säger Elisabeth Malm.

Tänka efter före

Syftet är att lära deltagarna hur små förändringar i vardagen kan leda till stora förbättringar i hälso- och livssituationen.

– Det kan handla om att identifiera vilka faror som finns där hemma, som en matta man kan snubbla över. Genom små förändringar i sitt tänkande och handlande kan man förbättra livet i stort, säger Elisabeth Malm.

På tisdag är det festlig uppstart med tårta för den assyriska gruppen i St Gabrielskyrkan i Tynnered.