Det går att återhämta sig från svåra psykiska besvär. Konferensen ”Vad hjälper?” på Dalheimers Hus den 5 oktober vill förmedla hopp och peka på vad man kan göra för att underlätta återhämtningsprocessen.

”Vad hjälper?” vänder sig till personal inom psykiatri och socialtjänst, försäkringskassa och arbetsförmedling, men också till närstående och brukare.

Konferensen är en av fyra som arrangeras på olika ställen i landet i samarbete med det riksomfattande Återhämtningsprojektet.

”Samstämmiga resultat”

Inom projektets ram har 30 djupintervjuer genomförts med personer som återhämtat sig från svår psykisk ohälsa.

– Resultaten är överraskande samstämmiga. Det är oftast inte en psykiatrisk behandling som varit avgörande för återhämtningen, säger Bo Ragnarsson, konferensens moderator och ordförande i RSMH, Riksförbundet för social och mental hälsa i Västra Götaland.

– Istället är det samtal med människor, intressen ute i samhället och husdjur som spelat den största rollen.

På konferensen medverkar bland andra den amerikanska psykologen Patricia Deegan, som genom att kombinera sin egen erfarenhet med forskning bidragit till att skapa nya utgångspunkter för psykiatrisk verksamhet i USA.

Fotnot:
Återhämtningsprojektet startade våren 2002 och är ett treårigt samarbete mellan RSMH, forskningsstiftelsen Humlan och Psykiatrin södra i Stockholm.