"Jag är en medmänniska att uppleva saker med". Camilla Svensson har sett vad ensamhet gör med människor. Att bli kontaktperson har hon därför inte ångrat en sekund. ”Jag är en medmänniska att uppleva saker tillsammans med. Det berikar min fritid”, säger Camilla Svensson.

Nu har det gått fem år sedan Camilla Svensson fick förtroendeuppdraget att bli kontaktperson för Göteborgs Stad. Vi träffas på ett café för att prata om hur det går till och hon småpratar med personen bakom disken. Hennes intresse för människor går inte att ta miste på.

De personer som får en kontaktperson av socialtjänsten är över 18 år och har någon form av intellektuell, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning och behöver hjälp med att bryta sin sociala isolering. Kontaktpersonen bidrar till att kunna leva ett självständigt liv.

Tid och möjlighet

”Viljan att hjälpa andra har jag haft sen barnsben”, säger Camilla Svensson. Foto: Carina Wetterlind

– Viljan att hjälpa andra har jag haft sedan barnsben. När min dotter blev så stor att hon inte behövde mig på samma sätt längre hade jag plötsligt tid och möjlighet att dela min fritid med någon annan. Jag får så mycket tillbaka, säger Camilla Svensson.

Genom uppdraget som kontaktperson fick Camilla Svensson också insyn i den verksamhet som arbetar med boendestöd inom Göteborgs Stad.

– Så ett år efter att jag åtagit mig mitt första uppdrag kontaktperson lämnade jag mitt jobb på en stor bagerifirma för ett jobb som timvikarie inom boendestöd och trivs väldigt bra.

Behovet av stöd ser olika ut för att få vardagen att fungera och få struktur i tillvaron. Det kan handla om allt ifrån stöd med disk, tvätt, städ eller matlagning, till stöd utanför hemmet.

Idag är Camilla utbildad stödassistent och har precis avslutat sitt pass som boendestödjare inom psykiatrin.

Någon att prata med

Många människor är ensamma och behöver hjälp med att bryta sin sociala isolering, någon att prata med och som har tid att lyssna.

– Jag ser i mitt jobb vad ensamhet gör med människor och hur viktigt det är att ha någon att dela sin tid med. Som kontaktperson är jag en medmänniska att uppleva saker tillsammans med på fritiden, säger Camilla Svensson.

– Det känns bra att kunna kombinera jobbet, med uppdraget som kontaktperson. Vi kanske bakar, lagar mat eller spelar spel, fikar på stan, går på museum eller testar nya matställen.

Viktigt med kontinuitet

Idag har Camilla Svensson tre uppdrag och tycker det fungerar bra med god planering. Uppdragen har löpt över flera år, det längsta i fem år.

– För mig känns det värdefullt att stanna kvar i en persons liv och erbjuda trygghet och kontinuitet över en längre tid. Ett gott råd är därför att tänka igenom innan du åtar dig uppdraget, hur mycket tid du har att spendera av din fritid, så du inte måste backa tillbaka.

För den som vill bli kontaktperson ger hon därför rådet att tänka igenom innan man tar på sig uppdraget och fundera över hur mycket tid det går att avsätta från fritiden, för att slippa backa tillbaka.

Ingen särskild utbildning krävs

 Alla som har ett socialt intresse, vill bygga relationer och bidra till att göra skillnad i människors liv kan anmäla sitt intresse och bli kontaktperson, det behövs ingen särskild utbildning.

– Det viktiga är att ha ett intresse för människor, en stabil livssituation och ha tid för ett socialt engagemang, säger Camilla Svensson.

Uppdraget är ett förtroendeuppdrag från Göteborgs Stad och för sin insats får kontaktpersonen ett mindre arvode och en omkostnadsersättning för sin del av aktiviteterna.

Viktigt att kunna erbjuda en bra matchning

Idag har cirka 550 personer beviljats insatsen i Göteborg. Människor har olika behov och önskemål och därför behövs kontaktpersoner med olika bakgrund, erfarenheter och intresseområden. Listan över kontaktpersoner som vill åta sig uppdraget behöver därför hela tiden fyllas på, för att verksamheten ska kunna erbjuda bra matchningar.

Så här går det till att anmäla sitt intresse

Den som vill bli kontaktperson anmäler sitt intresse och blir intervjuad av en kontaktpersonssekreterare. Den person som har beviljats insatsen, är också delaktig i det underlag som ska ligga till grund för matchningen.

Kontaktpersonssekreteraren tittar bland annat på ålder och kön, speciella intressen och personlighet, för att hitta en bra matchning. Träffarna äger rum två eller fyra gånger i månaden. Efter tre månader följs insatsen upp av en kontaktsekreterare för att se hur matchningen fungerar.

Berikad fritid

– Det är en fin känsla att kunna bidra till att bryta en människas sociala isolering. Samtidigt får jag chansen att träffa någon jag kanske inte hade mött annars och som också berikar min fritid, säger Camilla Svensson.

”Ett gott råd är därför att tänka igenom innan du åtar dig uppdraget, hur mycket tid du har att spendera av din fritid, så du inte måste backa tillbaka”, säger Camilla Svensson som haft förtroendeuppdraget som kontaktperson i fem år.Foto: Carina Wetterlind