Har ofta skuldkänslor. Hos Barnteamet Bruno får barn till missbrukande föräldrar chans att lasta av en börda av skuld som många av dem bär på. Men föräldrarna bör också delta, det är en viktig erfarenhet efter ett år med Bruno.

– Vi försöker involvera bägge föräldrarna, även den som har ett missbruk, för vi ser att det är avgörande för barnen, säger Cecilia Broman, socialsekreterare på Barnteamet Bruno.

– Med tanke på de mönster som uppstår vid ett missbruk i familjen blir det inte alltid så gynnsamt för barnen om vi bara träffar dem.

Hittills har samtalsträffarna alltid skett separat, barnen för sig och föräldrarna för sig.

Enskilda samtal
– Men vi är inte främmande för att träffa hela familjen samlat. Det beror på hur det ser ut, om de bor tillsammans och vilka önskemål de har, säger Cecilia Broman.

Bruno håller till i samma lokaler vid Vasaplatsen som Göteborgs Stads alkoholrådgivning Respons. Här kan barn till missbrukande föräldrar erbjudas enskilda samtal och gruppsamtal. En hjälp att bringa ordning i en förvirrad vardag, där barnet ibland stöts bott och ibland älskas högt.

Och behoven är stora. I hela Sverige växer ungefär 400.000 barn och ungdomar upp i familjer där någon förälder har problem med alkohol, narkotika eller spelmissbruk.

Bruno startade i februari 2011, som en del i sociala resursförvaltningens arbete med barnsperspektivet. Nästan hela förra året användes till att starta upp och göra verksamheten känd i kommunen.

Först i landet att ta emot barn till spelmissbrukare
– Först i år har vi börjat ta emot barn i någon större omfattning, mest via Repsons, men vi har också barn och föräldrar som hört talas om oss och tagit kontakt själva, berättar Cecilia Broman.

Hon utgör Brunoteamet tillsammans med Cecilia Fredin. Båda har under våren arbetat fyra dagar i veckan med Bruno och en dag med Utväg Barn.

När Bruno startade, var det landets första kommunala stödverksamhet som även riktade sig till barn med spelmissbrukande föräldrar. Ännu har Bruno inte fått kontakt med några sådana.

– Nej, det rör sig främst om alkohol. Och från de tre behandlingsenheterna i staden har vi fått kontakt med en del föräldrar som missbrukar narkotika, berättar Cecilia Broman.

Stort mörkertal
Hos dem finns ett stort behov av att prata om sitt föräldraskap, oavsett om de bor ihop med barnen eller inte.

Hittills i år har Bruno haft kontakt med ett 20-tal familjer. Inga kontakter är ännu avslutade, alla pågår fortfarande.

– Vi är fortfarande i en utvecklingsfas. En stor del av vårt uppdrag är att föra in arbetssättet i verksamheten, både på behandlingsenheterna och här på Respons, säger Cecilia Broman.

Hon är övertygad om att verksamheten behövs och att mörkertalet är stort.

– Vi får kontakt med fler och fler. Men det finns många barn och familjer som vi behöver hitta nya sätt att nå. Det arbetet behöver vi fortsätta med tillsammans med vuxenbehandlarna.