De senaste åren har antalet patienter ökat dramatiskt på barnakuten vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Nu räcker inte personalen och lokalerna till längre. Barn med lindrigare sjukdomar hänvisas nu till primärvården för att klara de svårt sjuka barnen på barnakuten.

– För att klara de svårt sjuka barnen, måste vi hänvisa dem med lindrigare sjukdomar till primärvården, säger Ulf Samuelson, verksamhetschef.

Är du småbarnsförälder, så har du säkert någon gång besökt barnakuten på Östra. På barnakuten tar man framför allt hand om akut sjuka barn från Göteborg och Mölndal. Men hit kommer också barn som kräver högspecialiserad vård från hela regionen och övriga delar av landet.

Idag tar barnakuten emot 46.000-48.000 barn om året – trots att de egentligen bara har personalresurser och lokaler som är anpassade för 30.000 barn. Väntetider på 6-8 timmar är inte ovanligt.

Gränsen är nådd

Men nu är gränsen nådd för personalen.

– Vi befinner oss i en mycket svår situation med stor brist på sjuksköterskor och lokaler som inte räcker till. Vi är helt enkelt tvingade att göra något för att minska antalet sökande, säger Ulf Samuelson.

– Eftersom vi måste prioritera de allvarligast sjuka barnen, hänvisar vi föräldrar med ”lindrigare” sjuka barn till primärvården, det vill säga till vårdcentraler och jourmottagningar

Han menar att barnakuten har fått ta över mycket av primärvårdens ansvar de senaste åren och att de nu måste försöka styra patienterna till rätt vårdinstans.

– Idag åker många föräldrar direkt till akuten med barnen, bara efter en kort tids feber eller hosta. Det är också vanligt att man söker akutvård för skrubbsår och stukningar. Alla dessa sökande tar förstås resurser från vården av svårt sjuka barn.

Men var ska man som förälder vända sig om barnet blir akut sjukt på nätter eller helger?

– Är barnet i behov av akut sjukhusvård tar vi självklart hand om det på barnakuten. En sjuksköterska gör alltid en bedömning när ni kommer hit.
51F6.jpg

– Du kan också vända dig till AxessAkuten som har öppet dygnet runt. Är du osäker på om du behöver söka akutvård, är ett gott råd att först ringa sjukvårdsupplysningen.

Vilka barn är prioriterade?

– Svårt sjuka barn som är i behov av högspecialiserad sjukhusvård, till exempel barn med tumörsjukdomar och svåra olyckfall. Men vi prioriterar också kroniskt sjuka barn och alla barn under ett års ålder.

Fler patienter – inga resurser

Tillströmningen av patienter till akuten på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus har ökat konstant de senaste åren. Problemen började 1997 när barnakuten på Mölndals sjukhus stängdes.

– Förutsättningen för att Mölndals barnakut skulle stänga var att primärvården skulle ta hand om en stor del av patienterna. Men också att vi fick resurser som motsvarade våra volymer. Ingenting av detta hände.

– Följden blev istället att vi fick ta emot 12 000-14 000 fler barn än tidigare. Sedan dess har patienterna bara fortsatt att öka, säger Ulf Samuelson.
Samtidigt som barnakuten på Mölndal stängde, beslutade Västra Götalandsregionen att införa kostnadsfria läkarbesök för barn under 19 år. Detta är också något som har gjort att allt fler söker sjukvård, menar Samuelson.

Är det en bra lösning att hänvisa föräldrar med sjuka barn vidare till andra mottagningar?

– Nej, det tycker jag egentligen inte, men idag har vi inget val. Vi tvingas prioritera och då måste vi i första hand ta emot de svårast sjuka barnen. Jag kan också säga så här: Låt alla barn komma till oss – men ge oss då resurser så att vi klarar av detta.