Bergsjön har under hösten skapat 130 nya tretimmarsplatser för barn till arbetssökande och föräldralediga. Det meddelar SDN Bergsjön i sin månadsrapport till kommunstyrelsen och konstaterar att stadsdelen nu uppfyller lagens krav om rätt till förskoleplats inom fyra månader. Bergsjön toppade tidigare listan på stadsdelar som inte klarade detta.

– Vi började med den här planeringen i april och visste inte hur många barn som skulle omfattas och nu har vi lyckats göra det här på så kort tid. Vi har också kunna frigöra heltidsplatser så de som har fått plats nu och som har ett arbete är självklart väldigt nöjda, säger Ann-Christine Frankenberg, skolchef i Bergsjön.

Flest i Göteborg

130 nya tretimmarsplatser är flest i Göteborg och stadsdelsnämnden skriver också i rapporten att antalet barn i kommunal barnomsorg i Bergsjön har ökat med nästan tio procent på ett par månader.

Detta har stadsdelen gjort genom att fördubbla inskrivningarna på nio avdelningar till ungefär 30 inskrivna barn per avdelning. Där går hälften av barnen på förmiddagarna och andra hälften på eftermiddagarna. Vissa avdelningar är blandade med heltids- och tretimmarsbarn.

Får inte mat på förskolan

– Eftersom det var så pass många tretimmarsbarn här i Bergsjön så kunde vi göra på det här sättet. Det föräldrarna är mest upprörda över är att barnen inte får mat på förskolan. Det är klart att det är en stor förändring, men Göteborg har tidigare varit generös med vistelsetiden. Den lagstadgade rätten är tre timmar.

Barnomsorgskön i Bergsjön har därmed minskat kraftigt, 45 barn står nu i aktiv kö och till skolbarnomsorgen finns ingen kö alls. Inget barn i Bergsjön som valt alla alternativ inom bergsjöns förskolor eller i närliggande stadsdelar har stått i kö i mer än fyra månader.

Minskar den totala kön

Bergsjön har tidigare varit en av de stadsdelar som inte levt upp till detta krav. I och med Bersjöns nya platstillskott har antalet barn som väntat längre än fyra månader på förskoleplats i Göteborg minskat med 15 procent.