Att förskolan fungerar som en effektiv sambandscentral för diverse smittsamma sjukdomar och infektioner vet de flesta småbarnsföräldrar. I Högsbo provas nu en rad nya hygienrutiner som skulle kunna minska sjukfrånvaron med en fjärdedel.

Engångshanddukar av papper och regelbunden användning av handsprit för personalen – det är ett par åtgärder som nyligen har införts på förskolorna i Högsbo, som är först ut bland stadsdelarna i Göteborg att pröva på de nya hygienrutinerna.

Tar ofta fel handduk

Marie Lindh är rektor på Orkestergatans förskola:

– Tidigare hade alla barnen sin egen textilhandduk. Men det är inte så lätt för små barn att hålla reda på om de använder sin egen eller någon annans, säger hon.

Nu är det i stället engångshanddukar ur en automat som gäller. Ett liknande system har installerats även för toalettpapper. Nya behållare för flytande tvål, som även de små barnen kommer åt, hör också till nymodigheterna.

– Personalen använder rutinmässigt också ytdesinfektionsmedel på skötbord och liknande, berättar Marie Lindh.

Ska spridas till alla förskolor i stan

Information till föräldrarna är en viktig del av pilotprojektet. Det behövs enligt Marie Lindh en ökad medvetenhet om när barnen behöver vara hemma från förskolan.

– Febertermometern är inte alltid den rätta mätaren på om barnet är sjukt eller friskt, betonar hon.

De tiotalet förskolorna i Högsbo är pionjärer i en satsning som under de närmaste tre åren ska spridas till alla kommunala förskolor i Göteborg.

Projektet drivs av i första hand smittskyddsenheten i Västra Götalandsregionen. Marianne L Bengtsson är hygienprojektets enda anställda:

Infektioner sprids via händerna

– Internationella studier, bland annat från Finland, visar att man kan komma väldigt långt med ganska enkla medel. Vi hoppas kunna få ned sjukfrånvaron både bland barn och bland personal med upp till 25 procent, säger hon.

Åtgärderna är i första hand inriktade på att minska spridningen av infektioner i övre luftvägarna samt mag- och tarminfektioner. Även vanliga streptokocksjukdomar – exempelvis utbrott av svinkoppor – hoppas man kunna förhindra.

– Man tänker sig i regel att förkylningsvirus sprids via luften och att smitta därmed är svårt att förhindra. Men faktum är att även dessa infektioner ofta sprids via händerna. Därför fokuserar vi så kraftigt på handhygien, säger Marianne L Bengtsson.

Viktigt att inte lämna smittförande barn

Ansvaret att informera föräldrarna läggs i stor utsträckning på barnavårdscentralerna. Tanken är att föräldrarna i samband med inskolningen ska få klart för sig hur viktigt det är att inte lämna sjuka eller smittförande barn på förskolan.

– Förskolepersonalen kan uppleva det som jobbigt att behöva tala om för föräldrar att deras barn bör hållas hemma. De behöver hjälp med att nå fram med det budskapet, säger Marianne L Bengtsson.