På Bakgårdens förskola i Majorna har man engagerat både barn och föräldrar, och bland annat fått färre fall av magsjuka. Att nya rutiner slagit igenom på många håll i Göteborg märks i en nationell kartläggning beställd av Socialstyrelsen.

Projektet HYFS (hygiensjuksköterska i förskolan) startade 2007 och sedan dess har personalen på många förskolor i Göteborgs Stad fått utbildning i rutiner och arbetssätt för att minska smittspridning av framförallt luftvägs- och maginfektioner.

Bättre blöjbytarrutiner
På en temadag om friskare barn i förskolan den 23 september medverkar bland annat Sofie Arfvidson från Bakgårdens förskola i Majorna, som fått besök av hygiensjuksköterskan från projektet HYFS.

Personalen hade redan innan jobbat med rutiner kring hygien, och till exempel gått över till engångshanddukar istället för frotté, men efter sköterskans besök blev hygienarbetet mer omfattande.

– Vi gjorde framförallt en uppstramning av handhygienen för både barn och vuxna, och skärpte rutinerna runt blöjbyten, säger Sofie Arfvidson.

Engångshanddukar istället för frotté
Nya inslag blev att använda engångshandskar när man byter blöja, ha engångsunderlag på skötbordet och lägga bajsblöjor i en plastpåse innan man slänger dem i blöjhinken.

För att arbetet mot onödig smittspridning ska bli framgångsrikt menar Sofie Arfvidson att det är viktigt att man inför fasta rutiner som alla i personalen är överens om.
– Vi satte oss ner efter besöket och pratade igenom hur vi skulle göra. Till exempel vid magsjuka så plockar vi bort alla mjukisdjuren, vi tvättar dem och låter dem vara borta ett tag.

För att få med barnen i arbetet för en friskare förskola ville personalen på Bakgårdens förskola göra uppgiften lustfylld. Man hittade en dansk saga om en prinsessa som inte ville tvätta händerna.

– Vi översatte den till svenska, och gjorde en liten teater av den. Och så har vi gjort en sång som barnen måste sjunga klart innan de får skölja bort tvålen. Vi tog Blinka lilla stjärna för den är lagom lång och så bytte vi ut texten, ”Tvätta, tvätta liten hand…”.

Snuva värst i början
Sofie Arfvidson konstaterar att regler och rutiner inte räcker för barnen. Det krävs också närvaro av vuxna. Små barn vet inte hur man tvättar sina händer ordentligt, utan det är något de måste lära sig.

Att allt prat om att tvätta händerna skulle leda till bacillskräck tror hon inte är någon risk. Handtvätt före maten blir en naturlig följd av att det är okej att barnen smutsar ner sig när de leker.

– Man måste inte lägga det på bacillnivå, man kan prata om att ingen vill ha sand i maten.

På Bakgårdens förskola har man också jobbat mycket med information vid föräldramöten och vid inskolningar. Till exempel om att förkylningar smittar som värst i utbrytningsfasen.

– Vi vet att det finns barn som kan vara förkylda nio månader av tolv, och det är inte meningen att de ska vara hemma hela tiden. Men just i början, när det bryter ut, är det viktigt att hålla barnen hemma, säger Sofie Arfvidson.

Färre utbrott av magsjuka
– Jag tror att föräldrarna precis som vi ser nyttan med att mota Olle i grind. Jag tycker de är jätteduktiga på att hålla barnen hemma.

Antalet sjukfrånvarodagar har minskat sedan de nya hygienrutinerna infördes på förskolan.

– Framförallt magsjuka har gått ner jättemycket hos oss. Vi har kunnat stoppa vid ett eller två barn, sen har det inte blivit mer, säger Sofie Arfvidson.

På en temadag den 23 september kommer också en representant från Socialstyrelsen att berätta om den nationella tillsyn av hygienrutiner i förskolan som genomfördes under 2009. I Göteborgs Stad besökte miljöförvaltningen 99 förskolor, och genom att välja enheter som tidigare fått besök av hygiensjuksköterskan kan man nu i en jämförelse med förskolor i övriga Västra Götaland se att utbildningen gett resultat. Till exempel är användningen av handsprit mer utbredd i förskolorna i Göteborg och bruket av engångshanddukar är större här.

Arbetet måste fortsätta
– Min bild är att det i stort sett fungerar bra i Göteborg. Men det varierar förstås, det hänger mycket på person. Vilken rektor man har och vilket engagemang som finns, säger Ingmarie Englund på miljöförvaltningen.

– Vi märkte att personalen fått utbildning och att de tycker att det är viktiga frågor. Det var många som sa när vi kom att det var bra att bli påmind. Vår ambition är att ha en sådan här tillsyn med jämna mellanrum, för det behövs.

Fotnot:
Temadagen den 23 september om smitta och infektioner i förskolan arrangeras av SKL (Sveriges kommuner och landsting), Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, smittskyddsenheten i Västra Götaland och STRAMA (samverkan mot antibiotikaresistens) och hålls för yrkesgrupper som på olika sätt jobbar med förskolebarn.

5103