Ungdomsteamen i väster och på Hisingen får samma bemanning som Mini-Mariorna i centrum och nordost med socialsekreterare, sjuksköterskor, psykolog och psykiater. Sociala resursnämnden och Västra Götalandsregionen kommer att driva de fyra mottagningarna gemensamt efter en ny överenskommelse som ska ge bättre stöd åt unga missbrukare.

Genom det nya samverkansavtalet döps de två ungdomsteamen om till Mini-Marior och bemannas med psykologer, sjuksköterskor och läkare, precis som sina systerverksamheter i centrum och nordost.

Har saknat fast sjukvårdspersonal

Karin Patriksson är samordnare på ungdomsteamet i väster. Hon tror att förändringarna kommer att vara till stor hjälp för ungdomarna.

– Vi får flera infallsvinklar på ett problem och kommer också att kunna se fler lösningar i och med att vi nu också får med det medicinska och psykiatriska perspektivet, säger hon.

Ungdomsteamen i väster och på Hisingen har funnits i Göteborg sedan 2003, men har haft kommunen som ensam huvudman och saknat sjukvårdspersonal på permanent basis. Cathrin Williamsson är nyanställd sjuksköterska med vidareutbildning i psykiatri på Ungdomsteamet Hisingen.

Funderar på hur drogerna påverkar kroppen

Hon tror att hennes kompetens kommer bidra till att man får större möjlighet att identifiera psykiatrisk problematik i ett tidigt skede. Hon kommer också att kunna hjälpa ungdomarna med till exempel provtagning av hepatit och hiv, uppföljning av medicinering, akupunktur mot abstinensbehandling, men också allmänna samtal om hälsa.

– Många ungdomar börjar fundera över vad drogerna gör med deras kroppar eller hur man påverkas psykiskt. Man kan exempelvis ha frågor sömn, om det är normalt att sova dåligt och svettas på natten när man har haschabstinens, säger Cathrin Williamsson..

”Flera ögon med specialkunskap”

På Mini-Maria Centrum har man arbetat i tvärprofessionella team i flera års tid. Per-Ola Tjäder är socialsekreterare där och han tycker att det fungerat mycket bra och tror att det bidragit till att ungdomarna och deras familjer fått en bättre hjälp.

– Ibland är problematiken svår och man kanske misstänker att problemen inte kommer klinga av bara för att den unge blir drogfri. Då är det bra att ha flera ögon med specialkunskap och inte enbart ett beroendeperspektiv. Om man enbart fokuserar på drogen är det risk att man missar mycket som är viktigt. Vi brukar säga att man ska göra det så svårt som det faktiskt är, säger Per-Ola Tjäder.

3153