Smittan fortsätter öka i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen, både bland omsorgstagare och bland medarbetare. Bemanningsläget är ansträngt på grund av hög sjukfrånvaro, vård av barn, nationella restriktionerna kring exempelvis hemkarantän och pågående smittspårningar. Förvaltningen arbetar aktivt med att hantera situationen bland annat genom att prioritera och omfördela resurser.

Det är 87 bekräftat smittade hyresgäster på vård- och omsorgsboende, 26 omsorgstagare i hemtjänsten och 3 gäster på korttidsboende enligt förvaltningens senaste rapporterade siffror för den egna verksamheten, från 13 januari. De allra flesta smittade blir inte allvarligt sjuka utan har lindriga symptom.

Antal smittade kan förändras snabbt, alla siffror är därför en ögonblicksbild som gäller vid tillfället då siffrorna hämtats. Förvaltningen följer smittan i verksamheterna noga internt.

– Det här är en annan situation än tidigare, vad vi ser nu är att det går betydligt fortare i smittspridningen jämfört med tidigare varianter av covid-19. Det går väldigt snabbt upp men det kan också minska snabbare. Det vi ser i sjukfrånvaron är att det kan vara ganska tvära kast mellan hög frånvaro på en enhet till att gå tillbaka mer likt ett normalläge, säger Babbs Edberg, förvaltningsdirektör på äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen.

Prioriterar och omfördelar resurser

Förvaltningen arbetar aktivt med att hantera situationen genom att prioritera och omfördela resurser så att de som behöver stöd och hjälp kan få det.

Det innebär att förvaltningen omfördelar medarbetare mellan vissa verksamheter och stadsområden. Det innebär också att restauranger håller stängt tills vidare och att inga nya semestrar beviljas de kommande fyra veckorna.

– Vi behöver göra tuffa prioriteringar just nu i verksamheterna för att se till att vi kan ge den hjälp och stöd som behövs. Det kan innebära att vissa insatser och uppgifter får skjutas upp, säger Babbs Edberg.