Stadsmuseet samlar in till höstens utställning. Har du egen erfarenhet av barnhemsvistelse eller vet andra som har det? Inför en utställning om barnhem till hösten vill Stadsmuseet ta del av berättelser, bilder och föremål från Vidkärr och andra barnhem i Göteborgsområdet. På onsdag 4 juni anordnas en kväll för att dela berättelser.

Tanken var god. Barn som inte kunde bo hos sina biologiska föräldrar skulle bli omhändertagna tills man hittade en lämplig fosterfamilj. På barnhemmen skulle de få fostran och omvårdnad.

Men vistelserna på Vidkärr och andra barnhem blev i många fall längre än vad som var tanken. Och i efterhand har många vittnat om ett kyligt och bryskt bemötande som ibland gett men för livet.

Samlar lokalt material
I november öppnar Göteborgs Stadsmuseum en mindre utställning om barnhem. Den blir en kombination av en utställning som tidigare visats i Stockholm, Hitta hem, utbyggd med berättelser och föremål från barnhem i Göteborgstrakten.
5F1E.jpg
Museet har redan samlat in en del berättelser från före detta barnhemsbarn och personal. Men man vill gärna ha in fler. Därför anordnas en berättarkväll onsdag 4 juni.

På plats kommer det finnas personal från museet samt representanter från Riksförbundet samhällets styvbarn och Kulturgruppen för resandefolket.

– Det är ingen allmän berättarkväll, utan man får sätta sig tillsammans med någon av oss från museet, och så skriver vi ner berättelsen, säger Marie Nyberg, museiintendent.
Tanken är att berättelserna ska kunna bilda underlag till utställningen – antingen som allmänt faktaunderlag eller som anonyma citat som visas upp.

Funktionellt och fostrande
När Vidkärr öppnade 1935 betraktades det som en institution i framkant. I de ljusa och luftiga lokalerna skulle barnen få nyttig mat, fysisk aktivitet och en god fostran.

243C.jpg– Tanken var att göra ärbara vuxna av barnen, som skulle fungera i samhället, säger Marie Nyberg.

Disciplin och uppfostran var i fokus på Vidkärr, med strikta rutiner för mat, hygien och sömn. Verksamheten sköttes framförallt av barnsköterskor.

– Det var mycket fokus på det praktiska, men inte så mycket omsorg, värme och pedagogik.

Vidkärr var ett av Sveriges största barnhem, med plats för 170 barn. För barn som kanske hade blivit övergivna av sina föräldrar erbjöd miljön inte mycket trygghet. Särskilt med tanke på att de när som helst kunde bli förflyttade till en fosterfamilj.

– Många barn åkte hit och dit, till Vidkärr, till fosterhem och kanske tillbaka igen om det inte fungerade. Då far man naturligtvis illa. Många hade heller ingen vuxen att vända sig till.

Fler aktiviteter framöver
Om intresset är stort kommer museet eventuellt anordna fler berättarkvällar. Under tiden utställningen pågår, från november och hela våren 2015, kommer det också att vara aktiviteter som anknyter till temat.

– Bland annat kommer vi ha en debattkväll som handlar om hur det ser ut i vår tid. Vad händer med barn idag som inte kan bo hos sina föräldrar? Är det väldigt mycket bättre än det har varit, eller är det sämre?

Berättarkvällen på Göteborgs Stadsmuseum äger rum onsdag 4 juni klockan 17-19.