Totalt 60 nya platser för äldre missbrukare ska byggas på Bergsjöhöjd. Det har sociala resursnämnden beslutat. Nu ska lokalsekretariatet titta närmare på hur de ska förverkligas.

De nya platserna kommer förhoppningsvis att finnas i en byggnad bara ett stenkast från de nuvarande i Bergsjöhöjd där det rått brist på platser en längre tid.

– Vi har ett behov på 35 nya platser om vi ser till vår kartläggning BoInvent. Men vi behöver fler platser för äldre missbrukare som behöver kontinuerliga sjukvårdande insatser, säger Lena Mårtensson på sociala resursförvaltningen.

Kräver inte absolut nykterhet

I vissa fall är det till och med svårt att integrera missbrukare på hospice, där normalt patienter i livets slutskede vårdas.

– Därför behöver vi 60 nya platser, där hälften ska vara för mer sjukvårdsinriktad verksamhet.

Bergsjöhöjd är ett långsiktigt äldreboende för kroniska alkoholister i första hand. Det finns ingen 65-årsgräns utan det är funktionsförmågan som avgör om man får bo där.

– Man har så kallad symptomtolerans, vilket innebär att man inte kräver absolut nykterhet. Det är ett boende för dem som inte orkar och kan arbeta och där man inte har några uttalade rehabiliteringstankar. Däremot försöker man hålla tillbaka missbruket.