Gäller från 13 till 22 december. I början av december blev det möjligt för kommuner att ansöka om tillfälliga besöksförbud på äldreboenden från Folkhälsomyndigheten. Göteborgs Stad har därför ansökt om besöksförbud på Göteborgs äldreboenden, både kommunala och boenden i privat regi. Folkhälsomyndigheten har nu beviljat ansökan och besöksförbudet gäller 13 till 22 december 2020. 

– Vi förstår att det här är ett tråkigt besked för både anhöriga och boende som varit ifrån varandra mycket under året. Men just nu är smittspridningen stor och då är det vårt ansvar att göra allt vi kan för att skydda de som riskerar att drabbas allra värst. Vi ber därför alla att hålla ut ett tag till, säger Annika Ljungh, tillförordnad stadsdelsdirektör i Örgryte-Härlanda.

Den 11 november gav kommunstyrelsen stadsledningskontoret i uppdrag att möjliggöra ett lokalt besöksstopp på Göteborgs Stads äldreboenden. Då saknades lagliga möjligheter för det och istället infördes skärpta besöksrutiner med en uppmaning om att undvika besök på äldreboenden.

Gäller både privata och kommunala boenden

När det blev möjligt att ansöka om tillfälligt besöksförbud skickade Göteborgs Stad in en ansökan till Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om ett tillfälligt besöksförbud på Göteborgs Stads äldreboenden som gäller från 13 till 22 december 2020. Besöksförbudet gäller både privata och kommunala boenden.

– Det finns möjlighet till vissa undantag från förbudet, exempelvis vid vård i livets slutskede eller om någon har sin partner på boendet. Det är boendet enhetschef som beslutar om eventuella undantag, berättar Annika Ljungh.