Gäller nu till 2 februari. Göteborgs Stad har ansökt om en förlängning av det tillfälliga besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden i Göteborg. Folkhälsomyndigheten har beviljat ansökan och besöksförbudet förlängs från 13 januari till 2 februari 2021. Beslutet omfattar även privata utförare.

Besöksförbudet är tillfälligt och gäller från 13 januari till 2 februari 2021. Därefter kan beslutet bli förlängt. Fysiska besök på boendena är inte tillåtet under besöksförbudet. För att få besöka boendena krävs ett undantagsbeslut från boendets enhetschef.

Enhetschef kan besluta om undantag från besöksförbudet vid särskilda omständigheter som

  • Vård i livets slutskede
  • För make/maka/sambo/partner till den boende
  • Stark oro hos den boende som inte bedöms kunna lindras på annat sätt än    genom ett besök
  • Andra särskilda omständigheter

Besöksförbudet gäller 13 januari till 2 februari 2021. Därefter kan beslutet förlängas. Göteborgs Stad kan inte förbjuda anhöriga att träffa de boende utomhus men avråder från det under tiden besöksförbudet gäller. Vid situationer där förbudet inte efterlevs ska enhetschefen tillsammans med överordnad chef komma överens om lämpliga åtgärder.