Gäller nu till 23 februari. Folkhälsomyndigheten har beviljat Göteborgs Stads ansökan om att förlänga det tillfälliga besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden i Göteborg. Besöksförbudet gäller även utförare i annan regi och är nu förlängt till den 23 februari.

Beslutet om besöksförbud är tillfälligt och gäller från idag onsdag 3 februari till 23 februari 2021. Därefter kan beslutet bli förlängt. Fysiska besök på boendena är inte tillåtet under besöksförbudet. För att få besöka boendena krävs ett undantagsbeslut från boendets enhetschef.

Avråder från besök utomhus

Enhetschef kan besluta om undantag från besöksförbudet vid särskilda omständigheter som

  • Vård i livets slutskede
  • För make/maka/sambo/partner till den boende
  • Stark oro hos den boende som inte bedöms kunna lindras på annat sätt än genom ett besök
  • Andra särskilda omständigheter

Göteborgs Stad kan inte hindra anhöriga att träffa de boende utomhus men avråder från det under tiden besöksförbudet gäller.