Blir det givna samtalsämnet. I fem år har westien Timo jobbat som besökshund på olika boenden inom Göteborgs Stad. Matte Maritta Linnerblom och Timo är utbildade för sitt uppdrag som hundförare respektive besökshund. Han ger närhet, bryter isolering och är lugn och trygg.

När Timo kommer blir han det givna samtalsämnet. Tillsammans med matte Maritta Linnerblom träffar han de boende individuellt och i grupp, beroende på önskemål. Ibland tar de en promenad, ibland möts de i personens lägenhet. Enligt Maritta har han störst påverkan på de som kan vara svåra att nå och som vanligen inte har så stort socialt umgänge.

– Timo är tillgiven och ger utan att ställa några krav. I mötet med honom blir det tydligt hur uppskattad han är och vilken stor skillnad besöken har för den enskilde.

Är utbildad hundförare

Maritta Linnerblom är i grunden stödpedagog och jobbar natt på ett boende med särskild service inom förvaltningen för funktionsstöd i Göteborgs Stad. Utöver sina nattpass är hon också utbildad hundförare och besöker tillsammans med Timo regelbundet flera verksamheter inom förvaltningen.

– Det är förstås han som är höjdpunkten, inte jag, säger Maritta.

Men utan hundförare blir det inga besök, Timo är en diplomerad besökshund och har tillsammans med sin ägare gått en ettårig utbildning hos Svenska terapihundskolan. Kursen innehåller bland annat social träning och ett slutligt test som avgör om hunden får sin diplomering.

– Alla är inte lämpade att bli besökshundar, utbildningen utgör en garanti för att ekipaget är professionellt.

Välkomnar regler och riktlinjer

Hon välkomnar alla de regler och riktlinjer som krävs för att Timo ska kunna få jobba. I hennes ansvar ingår exempelvis att se till att han är frisk och att hygienreglerna sköts. Och för att få tillträde till de olika boendena krävs anmälan om besöksverksamhet hos Länsstyrelsen.

Bidrar till trygghet

Vi är med Timo på jobbet en eftermiddag under sommaren, arbetspasset varar i sju timmar inklusive vilopauser. Under den tiden träffar han och Maritta ett antal personer individuellt för att avsluta med ett öppet hus på kvällen. En av de boende är Camilla som vant tar upp Timo i knät och kelar med honom, senare planerar de att ta en promenad ihop.

– När jag är tillsammans med Timo känner jag mig lugn och trygg. Han betyder jättemycket, säger hon.

Maritta Linnerblom och Timo. Foto: Lars Printzén