Bostadsanpassningar kostar Göteborgs Stad 40 miljoner kronor varje år. Väl använda pengar tycks det. En alldeles färsk rapport visar att de allra flesta är nöjda och tycker inte att det har tagit särskilt lång tid att förändringarna utförda.

– Det här är en positiv rapport som visar att man bör fortsätta med att anpassa bostäder, säger Lisbeth Lindahl, forskningsledare på FoU i Väst som gjort studien tillsammans med Rebecka Arman.

FoU i Väst, som är en del av Göteborgsregionens kommunalförbund, fick för ett par år sedan uppdraget att undersöka hur väl bostadsanpassningsbidraget egentligen fungerar. Vilka är det som söker och vad tycker de?

Flest äldre kvinnor som söker

En uppfattning som fanns innan studien gjordes var att det tar lång tid att genomföra en anpassning även om det bara handlar om att ta bort några trösklar.

– Nu har vi fått svart på vitt på att tiden inte är ett problem. De allra flesta sa att det hade tog ungefär så lång tid som de hade trott, cirka en-två månader innan det var klart, säger Lisbeth Lindahl.

Det är mest äldre människor som söker bidrag, och bland dessa är kvinnor som bott länge i sin hyreslägenhet överrepresenterade.

Man söker oftast pengar för att lösa problem med rörligheten i lägenheten. Det handlar ofta om att trösklar är i vägen, att det är svårt att ta sig ner i ett badkar eller att man inte orkar öppna dörrarna.

– Det är enkla åtgärder som hjälper folk att klara basala behov och därför har de jättestor betydelse för människor.

”Har stor positiv inverkan”

När anpassningarna är genomförda upplevs situationen oftast som klart förbättrad med större självständighet som resultat. Däremot är Lisbeth Lindahl lite förvånad över att behovet av personlig hjälp kvarstår.

– Vi har inte kunnat mäta någon minskning av det behovet, det hade vi nog förväntat oss, säger Lisbeth Lindahl.

Hon är extra glad åt att studien nu får nationell spridning till 249 kommuner runt om i landet.

– Som lekman är det viktigt att förstå att bostadsanpassningsbidraget har stor positiv inverkan på människors liv.

Anpassningar större problem i små kommuner

Nu hoppas hon att få gå vidare och belysa situationen i någon eller några andra kommuner i Göteborgsregionen. Studier som fokuserar på barn och ungdomars behov av bostadsanpassningar behövs också.

– Vi vet att det här med bostadsanpassningar upplevs som ett större problem i mindre kommuner där plötsliga ökningar i kostnaderna slår hårdare.

Generellt sett ökar anslagen till bostadsanpassningar något i hela landet.