Nytt förhållningsätt. Att våldsamma män flyttar från hemmet - i stället för att kvinnan och barnen flyr - är en bra metod, visar ett projekt i Göteborg. Av 13 deltagande män har nio inte återvänt till det hem där de brukat våld och bara två har avbrutit behandlingen som ingår.

– Vi tycker att det är ett lyckat resultat, säger Christina Svensson, en av cheferna på social resursförvaltning för Utväg, en samverkan för kvinnofrid.

– Framför allt är det bra för barnen. Vi får stopp på våldet och barnen kan stanna i en trygg miljö med mamma och gå kvar i skolan med sina kompisar.

Metoden väcker uppmärksamhet
Metoden i Göteborg har väckt uppmärksamhet eftersom det faktiskt är första gången socialtjänsten testar att flytta på våldsutövaren i stället för de våldsutsatta.

En som hört talas om den omvända metoden är statsminister Fredrik Reinfeldt, som besökte Utväg i förra veckan. Han planerar att hålla ett jultal om kvinnofrid och ville veta mer om Utvägs boende.

Sedan februari 2010 har Utväg haft fyra lägenheter, två i Bergsjön och två i Backa, för män som slagit sina närmaste. Här har männen kunnat bo utan att betala hyra i max fyra månader, med stöd av en kontaktperson.

Förutsättningen är att mannen är motiverad att förändra sitt beteende och att han deltar i samtalsgrupper eller individuell terapi. Och sådana män kanske inte är så vanliga i gruppen barn- och hustrumisshandlare.

– Nej, men detta är ett bra alternativ i de fall där mannen är beredd att ta ansvar. Det ska absolut inte ersätta kris- och jourboende för kvinnor och barn, det vore förödande för säkerheten, säger Christina Svensson.

På onsdagen fick sociala resursnämnden en slutrapport om försöket, som har finansierats av länsstyrelsen med 1,5 miljoner kronor under projekttiden. Sedan 1 oktober är det en permanent verksamhet i kommunen och bekostas av de stadsdelar som använder lägenheterna.

Lyckat projekt
Projektet bedöms som lyckat, trots att metoden att rekrytera männen blev rakt motsatt mot den planerade. Tanken var att få in våldsamma män i projektet i en akut fas, via polisen eller häktet.

Men det fungerade inte så bra. ”Motivationen” bestod ibland i att få slippa häktet ett par dagar. De två män som avbröt deltagandet kom in i ett akut läge, i början av projektet.

– Efter ett halvår såg vi att det blev fel, männen var inte tillräckligt motiverade att komma till boendet. Då bestämde vi oss för att enbart ta emot män via socialtjänsten, till exempel efter att en socialsekreterare slagit larm om våld i familjen, säger Christina Svensson.

Under projekttiden har enbart män kunnat bo i lägenheterna. När det nu övergått i permanent verksamhet, ska man också ta emot till exempel kvinnor som slår kvinnor.

Även för samkönade relationer
– Under projektets gång insåg vi att det saknas behandling för kvinnor som är våldsutövare, så idag riktar vi oss även till samkönade relationer. Det är ju inte alls lika vanligt som mäns våld mot kvinnor, men vi bör i alla fall ha en planering för det, säger Christina Svensson.

Utväg är en samverkan mellan socialtjänst, polis, åklagare, hälso- och sjukvården samt kriminalvården.