Invånarna blir allt äldre och de äldre allt fler. Det ställer nya krav på samhällsservice och fastighetsägare. Hur ska Göteborg bli en god stad att bo och leva i för de äldre? På måndagen ordnar utvecklingsenheten Senior Göteborg ett kunskapsseminarium för politiker, kommunala chefer och fastighetsägare.

Seminariet arrangeras av utvecklingsenheten Senior Göteborg i samarbete med SABO, och ska både ge nya kunskaper om äldre och handfasta insikter om deras förutsättningar i det vanliga boendet. Bland annat redovisas resultaten från två olika enkätstudier, som beskriver göteborgarens tankar om sitt boende nu och i framtiden.

Bostäder behöver utformas på ett bra sätt

– Båda visar samma sak: man vill bo kvar i kända kvarter för att känna sig trygg, säger Marianne Hermansson, processledare på Senior Göteborg.

– Från kommunens sida jobbar vi mycket med att utveckla hemtjänsten, anhörigstöd och erbjuder olika hjälpmedel för att skapa förutsättningar för kvarboende. Det som behövs nu är att även bostäderna och boendemiljöerna utformas på ett bra sätt.

Deltagarna kommer till exempel att få pröva på övningen ”Möt dig själv som 80+”, i rullstol och med glasögon som simulerar nedsatt syn.

– Vi vill visa på det naturliga åldrandet, att nedsatt syn och hörsel faktiskt är något som drabbar oss alla, och hur det dagliga livet påverkas. Det är fantastiskt att vi lever längre, men det innebär också att boendemiljön behöver förbättras, säger Marianne Hermansson.

20 procent fler ålderspensionärer om 20 år

Arbetet handlar om de äldre, men också om samhällsekonomin. Kostnaderna för den individuella bostadsanpassningen ökar till exempel varje år. Syftet med seminariet är att sprida kunskap för att kunna planera bättre inför framtiden.

Processerna är långsamma och framtiden är snart här. Om 20 år förväntas det bo 20 procent fler ålderspensionärer i Göteborg, vilket är en ökning av antalet äldre som motsvarar hela stadsdelen Frölunda.

– Vi måste ta vara på den tiden vi har och lägga upp kloka strukturer, säger Marianne Hermansson.

Tung ytterdörr en stor svårighet

Enkätstudierna, som gjorts i samarbete med SOM-institutet och SCB, visar att ju äldre man blir desto viktigare blir boendemiljön och närområdet. Lägenheten måste vara bekväm att bo i, men det är också viktigt att det funkar med tvättstuga, sophantering, hissar och entréer. I dag har många äldre stora svårigheter med för tung ytterdörr i sitt trapphus till exempel.

– Det handlar om fastighetsutveckling, att göra rätt saker vid underhåll och ombyggnad. Det behöver inte bli så mycket dyrare om man tänker rätt från början. Men i dag fokuserar man bara på säkerhet och inte på tillgänglighet i boendemiljön.

Fotnot:
För mer information, kontakta Marianne Hermansson, tel: 368 03 05