Bara ett av sju planerade Altbo-byggen har byggts enligt planerna. Resten av ärendena mals nu långsamt genom en rad rättsinstanser och fler överklaganden är att vänta. Efter en massiv proteststorm lär byggbesluten dröja minst ett år till.

– Jag har aldrig varit med om något liknande. Det är stormstyrka på protesterna, säger Birgitta Branegård på fastighetskontoret.

Avslag har överklagats

Cirka 250 hemlösa i Göteborg riskerar att få tillbringa ännu en höst och vinter utan tak över huvudet. Bara ett av sju nya Altbo har kunnat byggas enligt planerna, Storås i Angered med 30 rum.

Göteborgs Stad hade räknat med ytterligare 125 platser – redan förra hösten. Men hårt motstånd från de boende i områdena stoppade resterande sex byggen. Samtliga bygglov överklagades till länsstyrelsen.

I fem fall har länsstyrelsen gått på kommunens linje och avslagit överklagandena. Men de boende ger sig inte. Nu ligger ett ärende, Grimmered i Frölunda, hos nästa instans – länsrätten. Domen väntas komma inom kort.

Martin Öbo är jurist på fastighetskontoret och Göteborgs Stads ombud i tvisterna. Han utesluter inte att även de övriga hamnar i länsrätten.

Motståndet störst i Grimmered

– Tiden för att lämna in överklaganden till länsrätten har inte gått ut ännu. Sen finns det två instanser kvar, kammarrätten och regeringsrätten. Går man hela vägen förhalas besluten minst ytterligare ett år, kanske mer, säger han.

Sammanlagt är det hundratals personer som överklagat byggloven. Några bor så långt bort från de planerade Altbo att det är tveksamt om de har rätt att överklaga. Flera sådana fall är uppe i regeringsrätten för prövning.

Motståndet har varit störst bland de boende runt tomten vid brandstationen i Grimmered i Frölunda. Flera hundra överklagade beslutet och protestlistor gick runt.

Berör cirka 250 personer

– Det finns indikationer på att man också bildat nätverk mellan de olika områdena, bland annat har likadant formulerade skrivelser lämnats in, säger Martin Öbo.

Göteborgs Stad gör fyra gånger per år en inventering av hushåll som på grund av sociala skäl behöver en annan bostadslösning.

I den senaste mätningen från juni 2004 hade 1.843 hushåll behov av det. Av dem sov närmare 250 personer mer utomhus än inomhus.

I början av oktober fanns ungefär 100 lediga platser inom olika typer av korttidsboende. Detta enligt Bolistan som är ett verktyg framtaget för att socialsekreterare snabbt ska hitta tillfälliga bostäder till sina klienter.

Altbo-utbyggnaden – här ligger ärendena:

Storås i Angered: Korttidsboendet är färdigbyggt och i drift. Ingen överklagade bygglovet.

Backa, Aröd: Länsstyrelsen har avslagit överklagandena. Flera rättsinstanser prövar just nu frågan om vilka som är besvärsberättigade. Några fall är uppe i regeringsrätten.

Askim, Stora Åvägen: Länsstyrelsen har avslagit överklagandena.

Frölunda, Grimmered: De boende har överklagat länsstyrelsens avslag till länsrätten.

Tuve, Utängarna: Länsstyrelsen har avslagit överklagandena.

Högsbo, August Barks gata: Länsstyrelsen har avslagit överklagandena.

Majorna, Lantvärnsgatan: Har överklagats till länsstyrelsen som återförvisat ärendet till byggnadsnämnden. Länsstyrelsen vill ha ett yttrande om läget är olämpligt på grund av bullrig miljö.