Firar med utställning och mingel i trädgården. På boendet Alelyckan kan personer med psykisk funktionsnedsättning kombinerat med missbruk få stöd att leva ett så självständigt liv som möjligt. Den 22 maj 20-årsjubilerar verksamheten som huserar i Vattenverkets gamla k-märkta byggnader i Alelyckan.

De 20 åren sammanfattas i utställningen Då, nu och framtiden som visas i ett av husen.

– Där beskrivs verksamheten i bild och text, från starten till det kvalitetsarbete som nu pågår, säger Marianne Bergström, tidigare gruppchef på boendet Alelyckan.

När boendet startade 1993 var det en korttidslösning för personer med missbruksproblematik. Men snart ändrades inriktningen till nuvarande målgrupp – bostadslösa som tidigare missbrukat och som dessutom tampas med en psykiatrisk funktionsnedsättning.

Får långsiktigt stöd
– Det kan vara schizofreni eller någon annan psykossjukdom. För dessa personer är det viktigt med trygghet och kontinuitet, då krävs också långsiktighet vad gäller stöd och boende,säger Marianne Bergström.

I början handlade mycket om att försöka hitta metoder som fungerade för just den här gruppen. Tidigt visade det sig att samverkan – mellan psykiatri, socialtjänst och boendet – var ett framgångsrikt koncept.

– Redan efter första året startades ett samarbetsprojekt för att slussa ut nio personer som länge varit inlagda på psykiatriska avdelningar. Ett par år senare tillkom ytterligare ett projekt för nyligen insjuknade unga, säger Marianne Bergström.

Enkelrummen byggdes om till ettor
Projekten fick namn efter det tidigare innehållet i Göteborg Vattens gamla pumpstation – Bassängen och Turbinen.

2003 förvandlades enkelrummen om till dagens små ettor med kök och personalen fick flytta ut till trädgårdsförrådet som byggdes om till kontor.

– Sedan dess heter verksamheten Boendet Alelyckan, men det finns fortfarande socialarbetare som säger Bassängen, säger Marianne Bergström.

Några har hängt med från start
Totalt finns 33 platser och målet för verksamheten är att utveckla brukarnas boendeförmåga och livskvalitet.

– Vi har en stammisgrupp med äldre personer som bott här sedan starten. Men variationen stor, en del bor här under ett till två år, andra stannar i fem, säger Marianne Bergström.

Onsdagen den 22 maj uppmärksammas 20-årsjubileet med aktiviteter mellan klockan 13 och 17.

– Det blir mingel i trädgården och den som vill kan se utställningen som också innehåller konstverk av brukarna, säger Marianne Bergström.