Barn som bevittnat våld i hemmet ska få ökat stöd och även betraktas som brottsoffer. Det har justitieminister Thomas Bodström föreslagit i ett uppmärksammat uttalande. I Göteborg finns redan Bojen. En verksamhet med syfte att stärka självkänslan hos barn och tonåringar som sett mamma bli slagen.

– Bojen är en pedagogisk gruppverksamhet där man lär sig att hantera känslor. Det viktiga är att vi arbetar i grupp. På så sätt delar barnen upplevelsen med andra och kan komma bort från upplevelsen av skuld och skam, säger Anna Pallarp.

Sedan i maj i år arbetar projektledarna Anna Pallarp och Susanne Ericson med att hjälpa och stödja barn och tonåringar som upplevt våld inom familjen att hantera sina upplevelser. Projektets syfte är också att se till att barnen får rätt hjälp och stöd framöver.

Lek som läker

Varje grupp består av max åtta barn i ungefär samma ålder. Att barnen är nästan lika gamla är av stor betydelse för att kunna lägga verksamheten på barnens mognadsnivå. Just nu arbetar Anna Pallarp och Susanne Ericson med två olika grupper. En för lågstadie- och en för mellanstadiebarn. Till våren startar en grupp för tonåringar.

Femton gånger varje termin träffas de för att prata och för att göra olika övningar. Allt från att läsa sagor till att leka charader. Arbetet utgår från de fyra grundkänslorna – ilska, glädje, sorg och rädsla.

– Till exempel kan man få berätta hur man har haft det den senaste veckan utifrån de här känslorna. Då tränar man på att dela upplevelser med de andra barnen. Men man tränar också på att säga nej. Man behöver inte göra alla övningar om man inte vill. Det är okej att stå över, säger Anna Pallarp.

Parallellt träffar Anna Pallarp och Susanne Ericson även barnens mammor. De arbetar med samma teman och frågeställningar så att föräldrarna kan följa barnens utveckling. Men tanken är att också mammorna ska känna sig hörda och sedda.

Aggressivt beteende vanligt

Bakgrunden till Bojen är forskningsrapporten ”Barn som bevittnat våld mot mamma” som tidigare i år presenterades av forskarna Kerstin Almqvist och Anders Broberg i samarbete med Lundby Stadsdelsnämnd.

Resultatet av forskningen visar att barn som sett sina mammor bli slagna oftast är en bortglömd grupp. Trots att de flesta påverkas negativt med sociala problem eller har svårt att koncentrera sig i skolan.

Susanne Ericson berättar att barn som ser våld i hemmet utvecklar olika strategier för att överleva. Våldet föder rädsla som barnen försöker hantera på olika sätt. Antingen genom att till varje pris undvika det eller genom att utsätta sig för det för att ”härda sig”, eller att barnen själva blir våldsamma.

– Det är vanligt att de mobbar andra barn i skolan. Ibland slår de sina syskon eller sin egen mamma, säger hon.

Barnets rätt till skydd

Anna Pallarp tycker att det är viktigt att barnen betraktas som brottsoffer och hoppas att det kan stärka deras rättsliga ställning.

– Att se mamma bli misshandlad är för ett litet barn som att bli misshandlad själv. Egentligen är det barnmisshandel när ett barn bevittnar våld. Föräldrarnas rätt till sina barn kan inte vara starkare än barnets rätt till skydd, säger Anna Pallarp.

Vill se ändringar i lagen

– Det är viktigt att samtidigt se över rådande lagstiftning gällande gemensam vårdnad och umgänge. Idag kan våldet, hoten och kränkningarna fortsätta, och då blir det svårt att förmedla hopp till barnen och mammorna, säger Anna Pallarp.

Anna Pallarp och Susanne Ericson är båda knutna till Brottsofferjouren, men Bojen är ett självständigt projekt på två år. Det finansieras av statliga medel, kommunala bidrag och av medel ur Allmänna arvsfonden.

Verksamheten bedrivs i samma lokaler som Göteborgs Stads nystartade Stödcentrum för unga brottsoffer. Namnet Bojen har man lånat från Brottsofferjourens symbol i form av en livboj.