Behovet väntas fortsätta öka. 140 personer väntar idag på en plats på ett boende med särskild service, BMSS. I en ny lokalbehovsplan konstaterar nämnden för funktionsstöd att antalet kommer att öka de kommande åren.

Linda Wenthe. Foto: Lars Printzén

Nuvarande planer för nya boenden med särskild service, BMSS, kommer att ge 290 nya lägenheter fram till 2027, men det räcker inte menar nämnden för funktionsstöd. I lokalbehovsplanen för 2023-2027 som nu har skickats till kommunstyrelsen bedömer nämnden att det behövs ytterligare 110 lägenheter.

Vill se fler flexibla boenden

– Vi har ett bra samarbete med lokalnämnden i de här frågorna, säger Linda Wenthe, avdelningschef för kvalitet och utveckling på förvaltningen för funktionsstöd.

Det som nämnden för funktionsstöd framför allt vill se mer av är flexibla boenden med särskild service där lägenheter, gemensamma utrymmen och personalrum ligger i en egen byggnad.

– Under de senaste åren har de flesta nya boenden med särskild service byggts i flerfamiljshus, det vill säga lägenheter som är integrerade med andra. Att dela allmänna utrymmen, till exempel trapphus, kan vara en utmaning för delar av vår målgrupp, säger Linda Wenthe.

Tre orsaker till ökat behov

Att behovet av lägenheter i boenden med särskild service ökar har enligt Linda Wenthe tre orsaker. Befolkningen i Göteborg ökar, fler personer bedöms har rätt till ett boende enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, och medellivslängden bland dessa personer ökar.

Nämnden för funktionsstöd bedömer att behovet kommer att fortsätta öka efter 2027. Därför vill nämnden köpa boendeplatser av externa leverantörer.

I januari 2023 öppnar ett nytt boende med särskild service i Gårdstens centrum med plats för åtta lägenheter. Det beslutade nämnden under sitt senaste möte.