Minskar risken för livmoderhalscancer. En specialinredd buss med gynekologstol och erfarna barnmorskor turnerar nu i nordöstra Göteborg och erbjuder kvinnor cellprovstagning, för att förebygga livmodershalscancer.

Turnén med den nya bussen smygstartade i veckan. Under september och oktober kommer den att stanna på torg i nordöstra Göteborg som inte har barnmorskemottagningar och erbjuda cellprovstagning på platsen.

Bussen är ett led i kampanjen ”Ta med en vän”, som drog igång på Kvinnodagen i våras och som arbetar för att fler kvinnor i nordost ska göra cellprov.

– Vi är jätteglada över att kunna erbjuda den här möjligheten, säger Malena Lau, projektledare för ”Ta med en vän” på Angereds Närsjukhus.

Stort intresse bland nordostbor
– Intresset under de första dagarna har varit över förväntan. Redan första dagen togs över 20 prover i bussen, trots dåligt väder.

Regelbundna cellprover minskar risken för livmoderhalscancer. Men deltagandet bland kvinnor i Göteborg minskar och sämst på att ta prover är kvinnorna i nordost.

Samtidigt visar statistik från projektets första fyra månader att insatserna haft effekt. Antalet prover i nordost har ökat med 19 procent jämfört med samma period förra året.

Bakom satsningen står Angereds Närsjukhus, barnmorskemottagningen i Angered och Bergsjön, Onkologiskt Centrum, Kunskapscentrum för Jämställd vård samt Sveriges Kommuner och Landsting.