Mellanrummet är en ny möjlighet för människor med psykiska funktionshinder. Hit kan människor komma i all enkelhet, utan att känna några krav. Här kan de få en stunds gemenskap, någon att prata med och kanske på sikt stärka den egna förmågan att ge sig ut i samhället.

Mellanrummet är ett alldeles nystartat projekt. En före detta affärslokal i Södra Guldheden har gjorts om till en mötesplats för människor med psykiska funktionshinder. Här finns boendestödjare på plats några timmar varje dag.

Öppet varje dag

– Vi vänder oss bland annat till människor som har psykoser, depressioner och tvångsproblematik berättar Janne Larsson som är boendestödjare.

Många är mycket ensamma och deras sjukdomstillstånd varierar. Ibland mår de dåligt och ibland har de riktigt bra dagar. Janne och hans kollegor har till uppgift att ge stöd till dessa människor.

Hittills har stödet lämnats vid bestämda tillfällen hemma hos brukaren. Nu ger Mellanrummet en ny möjlighet. Projektets idé är att ge ökad och smidig hjälp.

– Genom att vi har öppet varje vardag kan våra brukare få en mer flexibel hjälp säger Lena Holmlund som är chef för verksamheten. Vi behöver inte ge vårt stöd vid bestämda tider utan kan erbjuda hjälpen när den behövs. Om någon mår särskilt dåligt under en period kan vi ge honom eller henne extra stöd under denna tid.

Nu i början behöver boendestödjarna följa sina brukare till den nya lokalen i Guldheden.

Kan bli ett avstamp

– När de varit här några gånger räknar vi med att de kommer att ta sig hit på egen hand säger Janne. Vår förhoppning är att de ska titta in till oss när de känner att de mår dåligt, vill ha någon att prata med, ta en fika eller om det är något de undrar över.

– Att ta sig hit kan vara ett första steg ut i samhället säger Lena. Kanske kan Mellanrummet bli ett avstamp för att ge sig ut på stan eller för att knyta kontakter med andra.

– Vi vill försöka hjälpa våra brukare att få fram sitt friska jag fyller Janne i. Här kan man träna sig att fungera eller orka vara i sociala sammanhang. Hur själva verksamheten ska se ut är något som får växa fram.

Verksamheten blir mindre sårbar

– Vi har pratat om att servera minifrukost till en billig peng och vi har redan etablerade grupper som kommer att träffas här berättar Janne. Men det viktiga är att vi har högt till tak, en öppenhet och att våra besökare känner att de får vara sig själva.

– Innehållet i verksamheten kommer successivt att växa fram. Vi tycker också att det skulle kännas bra om vi kunde träffa våra samarbetspartner, till exempel sjukvården och öppenvården, i våra nya lokaler.

– Tack vare Mellanrummet blir vår verksamhet mindre sårbar säger Janne. Våra brukare lär känna fler av oss boendestödjare. Dessutom ser vi det som en fördel att få arbeta i team.

Lena betonar avslutningsvis att Mellanrummet är en lösning som kanske passar en tredjedel av Boendestödets cirka 70 brukare. Projektet ska ses som ett positivt komplement till gruppens övriga verksamhet.

Behovet är stort

– Vi har saknat närområdesverksamheter och träffpunkter i Göteborg. Det finns ett stort behov av en nära social gemenskap som man kan ordna med ganska enkla medel. Det kan bli en sluss ut i samhället men det är en lång process för många som varit isolerade länge, säger Hans Wrenne, planeringsledare vid stadskansliets välfärdsgrupp.

– Social fobi är verkligen allvarlig för många som har psykossjukdomar, de tappar självförtroendet och tilltron att våga vara bland människor över huvud taget. Så det är väldigt positivt att stadsdelen centrum nu startat en sån här verksamhet, säger Hans Wrenne.