58 förslag till kompetens- utvecklande projekt för vårdbiträden och undersköterskor i Göteborgs Stad har nu lämnats in till staten för bedömning. Besked kommer i december om vilka som får del av statens miljardsatsning Kompetensstegen. Det blir en spännande höst för dem som står bakom de 58 förslag till kompetensutvecklande projekt för vårdbiträden och undersköterskor som nu har lämnats in till staten för bedömning.

I december kan de hoppas på en för tidig julklapp när besked kommer om de får del av den dryga miljard som staten satsar i projektet Kompetensstegen.Staten delfinansierar– Det har varit ett överväldigande intresse, säger Britt Johansson på stadskansliet.Det är i första hand de som står vårdtagarna närmast som ska få del av kompetensutvecklingen, vårdbiträden och undersköterskor. Projekten ska bara delfinansieras av staten och löper över tre år. Göteborgs Stad går själv in med knappt dubbelt så mycket som bidragen från staten. Om samtliga ansökningar skulle få klartecken innebär det strax under 60 miljoner kronor från staten under tre år. Göteborgs Stad bidrar i så fall med drygt 107 miljoner kronor, som i första hand är kostnader för vikarier.Samtalscirklar populära– Många av projekten handlar om att utveckla arbetslagen, det är många som känner att de vill lära sig mer om att arbeta tillsammans, säger Britt Johansson.Andra delar som flera projekt önskat och söker pengar för är samtalscirklar där man kan diskutera uppkomna situationer för att bemöta rätt och bli mer enhetliga.– Även så kallad genombrottspedagogik är populärt. Det kan handla om hur fallskador kan förebyggas, men även om kost och hur man möter demens och oro, säger hon.När väl pengarna kommer ska projekten kunna dra igång omedelbart. En del ska löpa i tre år, medan andra håller på i två år.Niklas Aronsson