Har du råkat illa ut i centrala Göteborg – ring Citylinjen på 020-520 530. Citylinjen är ett helt nytt och unikt stöd för dig som utsatts för brott eller kränkningar.– Man kan också ringa om en anhörig har drabbats eller om man blivit vittne till en obehaglig händelse i city, säger Maia Gustafsson, en av samordnarna för projektet.

Från och med den 3 juni startar Cityenheten vid stadsdelsförvaltningen Centrum i Göteborgs stad en helt ny verksamhet med syfte att hjälpa alla som på olika sätt drabbats av brott eller kränkningar inne i centrala stan. Det spelar ingen roll var man själv bor, det avgörande är att händelsen inträffat i centrala Göteborg.

Mer än jourtelefon

Citylinjen är ett direktnummer som var och en kan ringa varje måndag mellan klockan 09.00 och 19.00 för att få stöd och konkret hjälp att klara av att gå vidare efter en otäck upplevelse. Citylinjen är dessutom långt mer än en jourtelefon.

– Vi erbjuder rådgivning per telefon, men också kostnadsfria krissamtal vid personliga möten som man har möjlighet att boka när man ringer. Vi hjälper också personen ifråga till rätt instans om det behövs vidare stöd och självklart har alla som vänder sig till oss rätt att vara anonyma, säger Maia Gustafsson.

Behovet att få någon att prata med och att få hjälp efter en traumatisk och otäck upplevelse är sannolikt stort. Hur stort får utvärderingen av projektverksamheten visa i slutet av året.

Omfattande behov

Idén till Citylinjen föddes efter ett möte om nattlivet i Göteborg där många göteborgare vittnade om att de känt sig utsatta i centrala stan.

– Våra erfarenheter från vår ordinarie verksamhet här på Cityenheten säger oss att det finns ett omfattande behov av ett sådant här stöd. Det behovet kan förstås till och med visa sig vara större än vi vet om i dag.

– Vi kan de olika miljöerna i centrala staden och vi har en gemensam stor kunskap om och kompetens kring kurativt och socialt arbete, det är det vi är bra på. Därför är jag övertygad om att vi kommer att fylla en viktig funktion med Citylinjen som en kanal ut mot medborgarna, säger Maia Gustafsson.

Den nystartade Citylinjen vänder sig dels till dig som själv har trakasserats, misshandlats, rånats eller på annat sätt känt dig utsatt i centrala Göteborg. Men den vänder sig också dig som har en anhörig som blivit utsatt och till dig som blivit vittne till obehagliga situationer i centrala Göteborg och som har behov av att prata om det.

Anonymitetsskydd

För att kunna ge bästa råd- och vägledning samarbetar Citylinjen med Brottsofferjouren, olika kriscentra, jourhavande medmänniska och polisen.

– Här är det viktigt att poängtera att allt vi gör sker på frivillig basis för den som ringer oss, och att än en gång påminna om det anonymitetsskydd som alla som ringer har, säger Maia Gustafsson.