Angela Greek är ägare till Zinco, Åke Hellås bor på Gläntan. I förgrundensitter huvudpersonen själv - hunden Zinco.

På gruppboendet Gläntan i Svartedalens Äldrecentrum arbetar Zinco, en tioårig collie, tillsammans med sin ägare Angela Greek sedan några veckor tillbaka. Zinco ingår i det nystartade projektet "Djur i vården", tanken är att hans närvaro ska leda till ett ökat välbefinnande för de äldre på boendet.

På Gläntan bor personer med demenshandikapp. Som demenshandikappad kan man ha svårt att kommunicera, och man är bitvis avskärmad från omgivningen.

”Kan känna av det jag inte förstår”
– Men alla våra äldre blir alltid glada när Zinco kommer, Hunden kan känna av det jag inte förstår. Vi hade till exempel en kvinna här, som inte mådde bra. Vi visste inget, eftersom hon inte kunde uttrycka sig, men Zinco satt vid hennes sida hela dagen, berättar Angela Greek.

– Till slut lyckades kvinnan förmedla att hon mådde dåligt, så att vi kunde hjälpa henne. Först då gick Zinco in och lade sig på sin viloplats i personalrummet!

Det finns mycket forskning som visar att umgänge med djur har en positiv effekt på människor. Enligt en studie om hundars inverkan på äldre på vårdhem, kunde man se påtagliga förbättringar inom områdena förvirring, ångest, depression, trötthet, spänning och vitalitet (ur Ingmar Norlings rapport ”Djur i vården”).

Anhöriga har fått ge godkännande
– Projektet kommer att hålla på i ett år. Vi kommer att mäta de äldres välbefinnande under hela projekttiden, och dokumentera noggrant, förklarar Marianne Dagerot, fritid-
och anhörigkonsulent inom äldreomsorgen.

– När projektet slutförts kommer vi att utvärdera, och besluta om projektet ska övergå i ordinarie drift, fortsätter hon.

Anhöriga till de boende har fått ge sitt godkännande, och en policy och en projektplan har tagits fram innan ”Djur i vården” drogs igång. Zinco har blivit veterinärbesiktigad och bedömd av en hundpsykolog.

”Mot de äldre är han väldigt försiktig”
Hundpsykologen tillbringade bland annat en timme på boendet, då hon observerade Zincos samspel med andra. Hon studerade hans sociala förmåga, reaktionerna när han mötte hundrädda, och hans sociala förmåga att möta andra djur.

– Zinco beter sig på ett sätt mot de gamla, och på ett annat sätt mot personalen eller besökare utifrån. Mot oss andra är han envisare och lite påflugen ibland – mer hund helt enkelt. Men mot de äldre är han väldig försiktig, berättar Angela Greek.

– Om det här projektet ger ett lyckat resultat, kan konceptet mycket väl föras över till andra äldreboenden, säger Marianne Dagerot.