Situationen för ett 100-tal unga med psykiska problem i centrala Göteborg har blivit mycket bättre tack vare Projekt Columbus. Mer än hälften av dem har till och med fått arbete, praktik eller studier efter projektet. Det visar de utvärderingar som nu gjorts.

– Ett jättebra resultat, med tanke på att det här var personer som mådde mycket dåligt när de skrevs in på Columbus, säger Eva Magnusson, ansvarig tjänsteman på Samordningsförbundet Göteborg Centrum

”Columbusmodellen fungerar”

– Då var de i så pass risigt skick att de bedömdes ligga mellan psykiatri och primärvård. Men när de gick ut – efter tre, sex eller tolv månader, mådde de nästan som normalbefolkningen.

Av de 127 personer som deltagit i projektet har 67 (53 procent) kunnat gå vidare till jobb, praktik eller studier.

– Vi ser nu att Columbusmodellen fungerar, alltså att stärka både det inre och det yttre samtidigt, att coacher och terapeuter samarbetar, säger Eva Magnusson.

Projekt Columbus startade i januari 2006 och vänder sig till unga vuxna (18-30 år) som har svårt att arbeta eller bedriva studier på grund av psykisk ohälsa.

Hittar individuella lösningar

I Columbus, som ligger på Karl Johansgatan 27, har flera myndigheter kraftsamlat sig under samma tak för att kunna samverka optimalt. Här finns inte bara psykologer, psykoterapeuter och psykiater utan också tre coacher, alla med olika bakgrund: från socialtjänsten, försäkringskassan respektive arbetsförmedlingen.

– Columbus består av personer från de ordinarie organisationerna, men vi sätter dem samman på ett nytt sätt, koncentrerar arbetssättet kring individen och hittar individuella lösningar, säger Eva Magnusson.

– Och det är väl det som våra system inte alltid ser; att individen behöver en lösning som inte är just den som myndigheten erbjuder.

Coach och psykolog framgångsrik kombination

Vid ett seminarium på onsdagen om Columbus läggs tre utvärderingar fram. Här syns tydligt att projektet inte bara fått deltagarna att må bättre psykiskt, utan också innebär stora ekonomiska vinster för samhället.

I en C-uppsats på socionomprogrammet vid Göteborgs universitet konstateras att kombinationen coacher och psykologer har varit framgångsrik:

– Det som har möjliggjort förändring hos deltagarna är kombinationen av individuellt stöd i form av kontakt med både coach och psykolog. Coacherna har hjälpt deltagarna med det praktiska, medan psykologerna har lärt dem att hantera bland annat tankemönster och ångest, skriver uppsatsförfattarna Erika Söderberg och Jenny Inberg,

Fick bättre livskvalitet

Psykologen Magnus Elfström har gjort en större brukarutvärdering av 122 deltagare, av vilka 64 har skrivits ut från Columbus (där man får gå max ett år).

I sin slutrapport konstaterar Elfström att deltagarna som genomgått projektet kraftigt har förbättrat tron på den egna förmågan, sin upplevda energitillgång och känslan av meningsfullhet i tillvaron. De psykiska begränsningarna av arbetsförmågan har minskat mycket tydligt, det psykiska välbefinnandet har tydligt förbättrats och behovet av psykoterapi minskat drastiskt.

Sammanfattningsvis hade de deltagare som genomgått projektet fått bättre livskvalitet, stärkt social kompetens och även uppnått eller ökat sin förmåga till förvärvsarbete.

Vid inskrivningen till Columbus, tyckte ganska många (35 procent) att de brukade skickas runt mellan olika myndigheter och ofta ”hamnade mellan stolarna”. Av dem som genomgått projektet, tyckte 63 procent att Columbus hade minskat sådana problem.

Klart lönsamt för samhället

En ekonomisk analys från ett konsultbolag visar slutligen att även om ett så pass omfattande och kraftsamlande projekt kostar mycket pengar, så är det klart lönsamt för samhället.

Studien har följt upp vad som hänt med 27 personer som genomgått Columbus, både ett och två år efter att de skrevs ut. Hade de jobb, studier, levde de på socialbidrag? Hur mycket vård eller andra samhällstjänster behövde de?

Insatser för 27 personer sparade 20 miljoner

Slutsatsen är att samhället på lång sikt har sparat in cirka 20 miljoner kronor på att enbart dessa 27 personer har gått på Columbus. ”På lång sikt” innebär här att individens förbättrade status bevaras under halva tiden fram till pensionsåldern.

– Det finns stora samhällsekonomiska vinster av att personer kan bryta sitt utanförskap och övergå till en aktiv situation som innebär en högre grad av självtillit och självförsörjning, men även ett ökat attraktionsvärde på arbetsmarknaden, skriver konsulterna Claes Malmqvist och Sven Vikberg.

Inte klart om verksamheten blir permanent

Columbus drivs av Samordningsförbundet Göteborg Centrum med SDF Härlanda som projektägare. Ännu är det inte bestämt om projektet ska permanentas.

Det kan ske tidigast i höst, i så fall med kommunal finansiering från de fem stadsdelarna Härlanda, Majorna, Örgryte, Linnéstaden och Centrum, samt med regionala och statliga pengar från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.