"Skapar ökad trygghet för alla". Särskilda covid-team har underlättat vardagen på Uggledals äldreboende. Risken för smittspridning är lägre – både bland brukare och personal.

Lena Lindström är enhetschef på Uggledals äldreboende som ligger i stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo. Hon ser flera påtagliga förbättringar sedan specialistteamet inledde sitt arbete i oktober.

– Teamet skapar ökad trygghet för alla och vi minskar risken för spridning vid eventuell smitta, säger hon.

”Det minskar stressen för oss alla”

Covid-teamet består av fyra medarbetare ur den ordinarie personalstyrkan. De har sökt sig till uppgiften och fått särskild utbildning vid åtta tillfällen med fokus på bland annat basala hygienrutiner och palliativ vård, vård vid livets slutskede.

Någon av de fyra är alltid i tjänst mellan klockan sju på morgon och 21 på kvällen. Om någon av hyresgästerna visar misstänkta symtom på covid-19 är det personen från teamet som omedelbart tar ansvaret. Ingen av de övriga medarbetarna har kontakt med den misstänkt smittade.

– Det minskar stressen för oss alla. Vi vet att någon direkt tar hand om det som behöver göras och framför allt att det finns någon som är där, som kan tillbringa mycket tid med hyresgästen, säger Lena Lindström.

Ska finnas på plats till sista mars

Uggledals äldreboende har inte haft någon smitta sedan slutet av juni men oron och vaksamheten är hela tiden närvarande. En smittspårning som inleddes i slutet av november visade lyckligtvis att ingen, varken i personalen eller bland hyresgästerna, var smittade.

När det inte finns någon misstänkt smitta ägnar sig covid-teamet åt kvalitetshöjande arbete av olika slag. De går inte tillbaka till sina tidigare arbetsuppgifter utan är ersatta med vikarier. Planen är att covid-teamen ska finnas på plats till sista mars nästa år.

”Dörrvakt” möter personalen

Den störstas utmaningen är, tror Lena Lindström, att orka hålla i och ständigt tänka på hur risken för smitta kan minskas. Nyligen införde man en ”dörrvakt” som möter alla som kommer till Uggledal för ett nytt arbetspass på morgonen. Den medarbetare som har det tidiga passet sitter i entrén och checkar av läget och frågar hur alla mår.

– Alla är väldigt uppmärksamma på eventuella symptom, det här är ytterligare ett sätt att stärka oss, säger Lena Lindström.