Verksamheterna evakueras under tiden. Under 2023 påbörjas arbetet med renovering av Dalheimers hus. ”Behovet är stort och när vi öppnar igen kan vi ta emot ännu fler besökare”, säger Ingela Johansson, avdelningschef för daglig verksamhet och stöd på Göteborgs Stad.  Det innebär att verksamheterna flyttas och i vissa fall stängs under ombyggnadsperioden. Renoveringen beräknas kosta cirka 375 miljoner kronor.

Dalheimer hus är en social mötesplats med hög tillgänglighet för alla göteborgare. Huset är hemvist för flera verksamheter och föreningar, runt tusen personer passerar lokalerna varje dag.

Här finns dagliga verksamheter och ett korttidsboende, restaurang, konferenslokaler, bassäng och gym. Många kulturella och kreativa aktiviteter arrangeras för allmänheten. Här finns också Eldorados centrum för aktivitet, kunskap och kultur för personer med intellektuell funktionsnedsättning och lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning.

Verksamheterna evakueras

Huset har länge varit i behov av renovering, en del av lokalerna har fått stänga på grund av bristande säkerhet. I och med ombyggnaden blir det också fler möteslokaler med plats för fler föreningar.

– Vi ska även förbättra bassängen och gymmet som också behöver rustas upp, säger Ingela Johansson.

Under renoveringen evakueras verksamheterna, bassängen som är anpassad för personer med funktionsnedsättning stängs helt under perioden. Korttidsboendet som finns i lokalerna flyttar permanent. Det är dock ännu inte klart vilken lokal de ska flytta till.

Förvaltningen ser nu över vilka andra lokaler som är möjliga för de olika verksamheterna under byggtiden. Evakueringen kommer tidigast att ske under 2024.

Frågetecken kring huset skick

Än så länge är finns en del frågetecken kring när själva ombyggnaden kan sätta i gång men det kommer troligen att dröja mellan ett och 1,5 år.

– Det är svårt att säga exakt eftersom huset är i dåligt skick och vi inte har alla svar på vilka tekniska lösningar som krävs förrän rivningen är påbörjad och vi kan göra en djupare analys, säger Tony Ingelberg, ansvarig projektledare på stadsfastighetsförvaltningen.

Det innebär att man idag inte vet vid vilken tidpunkt som föreningar, anhörigstödet, lots för personer med funktionsnedsättning, Eldorado resurs, kulturverksamheten, friskvården, Aktivitetscenter daglig verksamhet och restaurangen kan flytta tillbaka till de nyrenoverade lokalerna.

Renoveringen utförs av stadsfastighetsförvaltningen och beräknas kosta cirka 375 miljoner kronor.