Allt fler spelar om pengar. En del får problem med överdrivet spelande och hamnar så småningom inom socialtjänsten eller kriminalvården. Men kunskaperna om spelberoende är bristfälliga – många får inte den hjälp de behöver.

– Det gäller att upptäcka de individer som blivit spelberoende. De ljuger och slingrar sig och många som jobbar inom vård och behandling har inte lärt sig att ställa de rätta frågorna, säger Rebecca Rellmark, projektledare för Spelberoendeteamet i Göteborg.

Sprider kunskap om spelberoendets mekanismer

Därför anordnar Spelberoendeteamet tillsammans med Kunskapskällar’n ett seminarium med några av landets främsta experter inom området. Tanken är att sprida den kunskap som finns om spelberoendets mekanismer, konsekvenser och behandlingsalternativ.

Målgruppen är personer som jobbar inom socialtjänst, kriminalvård och primärvård.

– Det handlar också om att förebygga. Personer med spelberoende har ofta en hög självmordsrisk. Upptäcks problemen i tid kan man sätta in åtgärder så att de inte far illa och skadar sig själva, säger Rebecca Rellmark.

Spelberoendeteamet i Göteborg startade hösten 2004 på uppdrag av Folkhälsoinstitutet. Sedan dess har teamet haft 15 behandlingsgrupper med mellan sex och åtta personer i varje grupp.

Ger kurser för anhöriga

– Männen i olika åldrar är i majoritet men alla olika spelformer finns representerade: trav, oddset, lotter, bingo, maskiner, kasino och nätpoker. En överraskanse stor grupp är kvinnor över 65 år som fastnat i Bingospel och Jack Vegas-maskiner, säger Rebecca Rellmark.

Behandlingen sker utifrån en manual som baserar sig på kognitiv beteendeterapi.

– Verksamheten, som också finns i Stockholm och Göteborg, är kopplad till aktuell forskning. Vårt arbete utvärderas av forskare i Stockholm och resultatet ska presenteras under våren 2008.

Förutom gruppbehandling erbjuder Spelberoendeteamet också kurser för anhöriga.

Folkhälsoinstitutet finansierar en stor del av verksamheten fram till 2010. Tanken är att behandlingen av spelberoende i Göteborg successivt ska implementeras inom kommunen som sedan ska ta över ansvaret.

Fotnot:
Seminariet ”Jakten på Jackpot – spel om pengar ett växande problem?” pågår mellan 13.00 och 16.30 den 5 december på Folkets Hus på Järntorget.