Konstmuseet i landsomfattande projekt. På måndag drar museiprojektet Möten med minnen igång runt om i Sverige. Även Göteborgs konstmuseum deltar med visningar för personer med demensdiagnos. Genom samtal om konst väcks minnen till liv och anhörigrelationer utvecklas.

Förebilden är Moma, Museum of modern art, i New York. Där har arbetet med särskilda visningar för demenssjuka pågått i sex år och visat goda resultat. Deras pedagogiska metod testas nu på svenska museer, med Nationalmuseum i Stockholm i spetsen för projektet.

− Det handlar om visningar för demenssjuka i ett ganska tidigt stadium av sjukdomen. De ska komma till visningen tillsammans med en anhörig och det hela bygger mycket på ett samtal dem emellan, säger Philippa Nanfeldt, intendent på Göteborgs konstmuseum.
Relationer som röd tråd
I samband med att projektet invigs i Stockholm den 28 januari håller Göteborgs konstmuseum sin första visning. Tre verk är i fokus – ”Nordisk sommarkväll” av Richard Bergh, Erik Werenskiolds målning ”Solstrimma” och skulpturen ”Kyssen” av Monika Larsen Dennis.

Philippa Nanfeldt säger att de tre verkens röda tråd är relationer, vilket passar bra med tanke på att just relationen mellan sjuk och anhörig är en betydelsefull del av projektet.

− Samtalen dem emellan gör det möjligt att hitta tillbaka till den ursprungliga relation man haft innan sjukdomen, kanske man och hustru eller mor och dotter, säger Philippa Nanfeldt.

Konst väcker minnen till liv
Forskning har också visat att titta på konst och liknande aktiviteter kan stimulera hjärnan och därmed fördröja sjukdomsförloppet.

− Genom att hitta tillbaka till minnen kan man även höja livskvaliteten. När man tittar på bilder av och pratar om kanske en strand, en skogsglänta eller ett barn väcker man minnen och även kunskap som fallit i glömska till liv, säger Philippa Nanfeldt.

Pedagogiken bygger också på att visningarna sker utanför museets öppettider. Allt för att skapa så mycket lugn och ro som möjligt.

− Hos oss är det måndagseftermiddagar som är möjliga för den här sortens visningar, då är det som lugnast här på museet. Demensdrabbade är en målgrupp som är känslig för olika intryck, inte minst höga ljud, säger Philippa Nanfeldt.

Stefan Sauk gästar visningen
Visningen på måndag äger rum för tre inbjudna par, tre med demensdiagnos i sällskap med varsin anhörig. På plats finns också Stefan Sauk, ordförande i Alzheimerfonden. Längre fram i vår planeras ytterligare visningar som då kommer att vara öppna för allmänheten att anmäla sig till.

Projektet pågår i tre år och drivs av Alzheimerfonden i samarbete med Nationalmuseum, Demensförbundet och Svenskt demenscentrum.

Utöver Göteborgs konstmuseum deltar även Bohusläns museum, Dalarnas museum, länsmuseerna i Jämtlands och Västernorrlands län samt Malmö konsthall.