Allt fler svenskar kommer drabbas. Cirka 150 000 svenskar lider av någon form av demens. Och eftersom allt fler svenskar når hög ålder måste vi också räkna med fler demenssjuka. Vården av demenssjuka i hemmet tas i veckan upp till diskussion på en stor konferens. Vems är ansvaret? Vad kostar det? Hur väljer vi rätt vårdform?

Svenskarna blir allt äldre. Därför är prognosen tydlig: vi kommer att bli allt fler som drabbas av demenssjukdom.

– De demenssjuka som bor hemma är en grupp som hittills inte uppmärksammats särskilt mycket, och det är en svår uppgift att hitta rätt väg i vården, säger Karin Westberg som är projektledare för torsdagens konferens på Folkets Hus i Göteborg.

Vill inspirera och sprida goda idéer
Genom en rad föreläsningar och diskussioner hoppas arrangörerna inspirera och sprida goda idéer kring frågeställningar som sällan har några enkla svar.

– Kraven på stöd till anhöriga har skärpts. Där det tidigare hette att kommunen bör hjälpa anhöriga, står det nu att kommunen ska hjälpa anhöriga, säger Karin Westberg som känner särskilt mycket för anhörigstödet. Ett tema som har sin egen programpunkt under torsdagen.

Bland föreläsningarna märks också sjuksköterskan Erik Jedenius som doktorerat med en avhandling kring organisation, ekonomi och styrning. Vidare berättar demensspecialister från Kungsbacka om sitt arbete inom hemtjänsten och överläkare Karin Lind diskuterar hur man genom samverkan kan överbrygga problem för patienten.

”Blir lätt glapp i kommunikationen”
– Ett vanligt problem är att en demenssjuk fått sin diagnos via vårdcentralen, men trots allt ändå fortfarande är ganska frisk. Efter ett år eller två är familjen slutkörd – och först då står det klart för kommunen att det behövs stöttning. Det blir lätt ett glapp i kommunikationen, säger Karin Westberg.

Många kommuner står nu inför den viktiga uppgiften att utbilda personal, och skaffa kompetens, för att klara av att vårda det ökande antalet demenssjuka som bor kvar i hemmet.
Göteborgsregionens kommunalförbund och Västra Götalandsregionen står bakom arrangemanget som väntas locka 200 deltagare – de flesta i arbetsledande ställning – från hela Västra Götaland.