Ska lyfta och driva frågor som påverkar vardagen. Nu är det klart vilka representanter för olika föreningar och intresseorganisationer som ska ingå i Göteborgs Stads nybildade råd för funktionsstödsfrågor.

– Det är mycket viktigt att funktionsrättsorganisationer har möjlighet att lämna synpunkter och påverka politiska beslut när det gäller stöd till människor berörda av funktionsstödsnämndens beslut. För oss är det självklart att inga beslut fattas om oss utan oss, säger Ulla Adolfsson, representant i rådet för Autism- och Aspergerföreningen.

Kan bidra till utvecklingen av stöd

Nämnden för funktionsstöd beslutade tidigare i år att starta ett råd för funktionsstödsfrågor med representanter från föreningar, intresseorganisationer och de politiska partierna i nämnden.

Det nybildade rådets uppdrag är att lyfta och driva frågor som påverkar vardagen för personer med funktionsnedsättning. Rådet ska fungera som bollplank och bidra till utvecklingen av det stöd som förvaltningen för funktionsstöd levererar.