Äldreboendet Dicksons hus i Örgryte får kritik av länsstyrelsen som granskat verksamheten. Granskningen genomfördes efter klagomål från anhöriga till de boende.

Det som länsstyrelsen kritiserar är den fysiska boendemiljön, bemanning, personalens kompetens samt kvalitets- och ledningsarbete och dokumentation.

Men länsstyrelsen skriver också i sitt tillsynsbeslut också att förbättringsarbetet redan pågår inom många av områdena.

– Vi konstaterar att vi arbetar aktivt med de områden länsstyrelsen pekar på. Rapporten visar att vi är på rätt spår, säger Morgan Davidsson, enhetschef på Dickson Hus.

Senast den 30 september ska stadsdelsförvaltningen i Örgryte ha meddelat länsstyrelsen vad som gjorts för att rätta till de påtalade bristerna.