Pilotprojekt på Västra Hisingen. ”Välkommen till Äldre Direkt, hur kan jag hjälpa dig?” Från och med 1 september ringer de äldre i Västra Hisingen ETT telefonnummer för att få information och hjälp med sina äldreomsorgsärenden. Satsningen är ett projekt på sex månader som efter utvärdering kan bli aktuellt även i övriga stadsdelar.

– När kommer mitt nästa besök?
– Jag tror att det är fel på min faktura!
– Jag vill boka av mitt besök på torsdag.
– Hur länge dröjer det innan jag får plats på äldreboende?

En äldre person med stöd från hemtjänsten har idag många olika telefonnummer att hålla reda på: allt från hemtjänstlokalen och handläggaren till kontaktpersonen och enhetschefen. Telefoner som kanske inte alltid bevakas eller ofta är upptagna. Nu räcker det för de äldre på Västra Hisingen att ringa ETT nummer.

Göteborgs Stads kontaktcenter har startat en så kallad särskild svarsgrupp för äldrefrågor, där fem socionomer har anställts för uppdraget.

– Det här är ett steg i rätt riktning. Vi ökar tillgängligheten för de äldre samtidigt som vi höjer kvaliteten på vår service och kan fokusera på att ge god omsorg, säger Gunhild Unger Snygg, områdeschef inom äldreomsorgen på Västra Hisingen.

Information, vägledning och handläggning
Äldre Direkt erbjuder både information, vägledning och hantering av de vanligaste ärendena per telefon och e-post. Projektet ska utvärderas efter sex månader och faller det väl ut så finns möjligheten till ett brett införande för övriga nio stadsdelar.

Carin Kling är enhetschef på kontaktcenter och projektledare för Äldre Direkt Västra Hisingen:

– I dag har vi svarsgrupper för till exempel parkering, miljö- och stadsbyggnadsfrågor. Det här är den första större satsningen inom stadsdelssektorn, där vi kommer att kunna avlasta deras verksamhet på ett bättre sätt än vi gör i dag, säger hon.