Kvinnor med funktionsnedsättning är betydligt mer utsatta för våld än andra. Men det är ett dolt problem som få känner till. Det är därför filmen Dubbelt utsatt kom till. Den premiärvisas på Hagabion den 5 mars. "Det är en stark film, den kommer att beröra folk", säger Denise Cresso vid Utvecklingscentrum dubbelt utsatt.

Angelica träffar ”den rätte”. Hon är kär och märker inte när deras förhållande förändras. Våld blir en naturlig del av hennes vardag. Allt mer sällan träffar hon sina vänner och föräldrar.
Men en dag dyker barndoms-kamraten My upp…

Spelfilm, inte undervisningsfilm

Det är upptakten i den 19 minuter långa spelfilmen. Den är baserad på intervjuer med flera kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning, som sedan kokats ihop till berättelsen om ”Angelica”. En del av de autentiska intervjurösterna hörs också i filmen, men de människor man ser i filmen är skådespelare.

– Det var också viktigt för oss att det verkligen skulle bli en spelfilm, inte någon undervisningsfilm, säger Denise Cresso.

Initiativtagare till produktionen är Utvecklingscentrum dubbelt utsatt, ett projekt inom Bräcke diakoni.

Klippte ihop intervjuer till ett röstspel

– Vårt syfte är just att sprida kunskap om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning, så att man kan sätta in resurser och stöd, säger Denise Cresso.

I en undersökning som utredningsinstitutet Handu gjorde, hade hela 57 procent av de tillfrågade kvinnorna med funktionsnedsättning varit gifta eller sambo med en man som utsatt dem för våld eller hot om våld. Mot 35 procent bland svenska kvinnor i stort.

Filmen är gjord av Grunden media. Producenten Cristina Schadewitz intervjuade flera olika regissörer innan hon föll för Kristina Meiton, som hon tyckte hade rätt känsla i sina tidigare filmer.

De kvinnor som bidrar med sina egna historier hittade de genom att annonsera i sina nätverk. De långa intervjuerna klippte regissören ihop till ett röstspel.

”Ett osynligt problem”

Skådespelarna hittade man genom kontakter med olika teatergrupper som jobbade med folk med olika funktionshinder.

Denise Cresso tycker det är en film som alla borde se.

– Den berör alla. Det är ett osynligt problem, även bland kvinnorna själva. När kränkningar, hårda ord, hårdhänthet och psykiskt våld blir del av vardagen kanske man inte reagerar.

I stark beroendeställning

Kvinnor med funktionsnedsättning har också svårare att fly, förflytta sig snabbt eller orientera sig vid en våldssituation. De är också i stark beroendeställning. Av kvinnor med funktionsnedsättning är så mycket som nio av tio starkt beroende.

– Många av kvinnorna som vi intervjuade har sagt att det inte är någon idé att berätta om sånt som händer, ”för det är ingen som tror oss”.

Filmen är producerad med medel från Allmänna Arvsfonden och Bräcke Diakoni. Grunden media har visningsrätten och kommer att visa den i olika sammanhang framöver. Och Utvecklingscentrum dubbelt utsatt kommer sannolikt att visa den i samband med konferensdagar och seminarier.

Fotnot:
Filmen kommer att finnas tillgänglig som DVD med möjlighet att välja olika versioner; syntolkad för personer med synnedsättning både på svenska och engelska och textad för personer med hörselnedsättning. Världspremiären på Hagabion är redan fullbokad, förutom några platser som reserverats för media. Därför har en extra visning har satts in den 31 mars kl 18.