Kvinnor med funktionshinder är lika utsatta för mäns våld som kvinnor utan. För att synliggöra den här gruppens situation startade i april Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt. På fredagen är det dags för öppet hus och officiell invigning av verksamheten.

− Vi är ingen stödverksamhet, utan jobbar genom de verksamheter som redan möter kvinnor med funktionshinder i sitt arbete. Det vi vill göra är att öka kunskapen och medvetenheten om dubbelt utsatta kvinnor, säger Kerstin Kristensen, projektledare för Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt.

Hon säger att det här är en osynlig grupp, trots att deras situation är vanlig. I maj i år publicerade utredningsinstitutet Handu en rikstäckande studie på området. Enligt den har en tredjedel av de tillfrågade kvinnorna egna erfarenheter av hot, våld eller sexuella trakasserier.

Inventering av stödenheter

På Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt har man nu startat en inventering av hur tillgängligheten ser ut på de stödenheter som våldsutsatta kvinnor kan söka sig till, som till exempel kvinnojourerna.

− Det handlar inte bara om den fysiska tillgängligheten utan även om kommunikationen. Om hur det går att ta kontakt om du är till exempel döv eller blind, säger Kerstin Kristensen.

Utbildningar undersöks

Andra projekt på gång inom projektet är bland annat att undersöka hur det ser ut på utbildningar till yrken som läkare, barnmorska, tandläkare, socionomer med flera.

− Det är yrkesgrupper som har mycket kontakt med funktionshindrade kvinnor. Därför bör de också ha de här kunskaperna.

Tre aspekter samtidigt

På sikt hoppas Kerstin Kristensen att de ska kunna erbjuda utbildningar till de verksamheter där kunskapsluckorna finns.

− Det ska vara fokus på kvinnor, brottsoffer och funktionshinder – alla tre tillsammans. Som det ser ut i dag handlar det oftast bara om två aspekter samtidigt, som till exempel kvinnor och brottsoffer eller kvinnor och funktionshinder, säger hon.

Öppet hus den 15 juni

När Dubbelt Utsatt har öppet hus i sina lokaler fredagen den 15 juni är allmänheten inbjuden att träffa personal och ställa frågor. Per Starke från Bräcke Diakoni, ordförande i projektets styrgrupp, står för den officiella invigningen av lokaler och verksamhet. Dessutom finns bokbord och mingelmöjligheter.

Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt finansieras med medel från Allmänna Arvsfonden och Bräcke Diakoni. Projektet drivs av Bräcke Diakoni.

Fotnot:
Öppet hus pågår mellan klockan 13.30 och 17.00 på Olskroksgatan 30, Göteborg.