Nu granne med ungdomsmottagningen. Nu i veckan har Mini-Maria i Väster flyttat från sin gamla adress på Marklandsgatan till nya lokaler på Kaverösäng 5. ”En efterlängtad och önskvärd flytt”, säger enhetschef Kerstin Nordin.

Tjugo år har gått sedan stadens första Mini-Maria etablerades i Göteborgs centrum för att erbjuda ungdomar rådgivning och hjälp i missbruksfrågor.

En omorganisation 2007 ledde till de fyra Mini-Maria som idag finns runt om i Göteborg – Centrum, Hisingen, Nordost och Väster.

– Våra gamla lokaler var inte längre lämpliga för verksamheten. På Kaverösäng kommer vi nära ungdomsmottagningen som i stort sett har samma målgrupp som vi. Det är väldigt positivt, säger Kerstin Nordin som är enhetschef för Mini-Maria i Göteborg.

Mini-Maria på Hisingen och Nordost har sedan tidigare lokaler nära ungdomsmottagningar. Men medan Mini-Maria komcentrerar sig på missbruksproblem bland unga mellan 13 och 21 år, har ungdomsmottagningarna en bredare ingång och erbjuder bland annat stöd i sex- och samlevnadsfrågor.

– På Mini-Maria i Göteborg möter vi varje år cirka 500 ungdomar och lika många föräldrar, säger Kersin Nordin och fortsätter:

– Det är viktigt att att vi finns som en lättillgänglig verksamhet oavsett om man har små eller stora problem. Ingen fråga är för liten. Hos oss finns det inga väntetider, och vi har sekretess.