"De anhöriga samarbetar bra". Besök på äldreboenden är tillåtna igen från första oktober. Det var efterlängtat för de boende på Geråshus äldreboende i Östra Göteborg, liksom för deras anhöriga. Antalet besök har ökat och det har fungerat bra. ”De anhöriga samarbetar bra med oss, det är allas ansvar att hjälpas åt”, säger undersköterskan Anab Warsame.

Det är en vanlig förmiddag på Geråshus i Östra Göteborg, regnet hänger i luften utanför och besökare är på väg.

– Det är bra att vi kan ta emot besök igen. Både de boende och anhöriga uppskattar det, det är efterlängtat, säger Anab Warsame, undersköterska på demensavdelningen.

Incheckning vid entrén

Den som vill komma på besök ringer till boendet och bokar en tid. Personal möter besökarna vid incheckningen som finns innanför entrédörrarna.

– De ska använda handsprit, ta på sig engångsvisir och skriva in sig. Den lappen lämnas i en låst brevlåda. Besöksloggen används om smitta kommer in och det blir aktuellt med smittspårning.

Träffas på rummet

Personal följer också med de anhöriga till den boendes rum.

– De får träffas i rummet och det är max två besökare per gång. Det är för att det inte ska vara för många så att det går att hålla avstånd.

Rengör allt

De anhöriga får stanna hur länge de vill och när de vill gå ringer de efter personal som följer dem ner till entrén igen.

– Efteråt spritar vi allt, till exempel om de åkt hiss eller gått i trappan.

 Besöken har ökat

Från första oktober till 22 oktober har det varit 139 besökare på Geråshus.

– Antalet besökare har ökat. Vi öppnade för besök bakom skärmar utomhus den 21 maj. Fram till 22 juni hade vi 99 besök. Då har vi räknat antalet besök och inte besökare, säger Per Olsson, enhetschef.

Rätt tidpunkt

Han tycker att det var helt rätt tidpunkt att öppna upp för besök i oktober. I september minskade antalet besök, förmodligen på grund av att det blivit kallare.

– Social isolering är livsfarligt. Vi är jätteglada över att vi kan ha besök igen, säger Ulrica Reibring, områdeschef Östra Göteborg.

Fortsatta möten utomhus

Även om äldreboendet öppnat för besök så finns det fortsatt möjlighet att besöka anhöriga vid plexiglasskärmar utomhus.

– En del anhöriga vill inte komma in, utan de vill mötas utomhus. En del anhöriga är också i riskgruppen. Vi kommer att se till att de kan fortsätta träffas utomhus i höst och vinter genom att installera infravärme, säger Per Olsson.

Respekterar rutinerna

De anhöriga har visat förståelse för hur besöken måste gå till för att minska risken för smittspridningen.

– Jag tror att det respekteras för att vi varit tydliga och berättat varför, varför vi rekommenderar att det bara är två besökare åt gången, säger Ulrica Reibring.

– De tar verkligen till sig det, det har mina kollegor märkt av också, säger Sarah Saleh, undersköterska på somatiska avdelningen.

Startat aktiviteter

Geråshus, som har 102 lägenheter fördelade på två hus, är byggt på 1970-talet och tidsandan märks på att det finns stora gemensamma utrymmen men små lägenheter. Aktiviteterna och mötena i huset har varit många, men fick ett abrupt slut i mars. I september började man så smått med aktiviteter igen, men då våningsvis.

– Varje våning har sin dag när de får använda de gemensamma utrymmen som finns i huset. Vi frågar vad de boende vill göra, det blir mycket aktiviteter och vi har kaféet. Det ska kännas som det var innan covid-19-pandemin, säger Anab Warsame.

Varje våning har också egna gemensamma utrymmen med möjlighet till aktiviteter och möten de andra dagarna i veckan.

Besöksvärdinna på Svaleboskogen

På Svaleboskogens äldreboende i Majorna har besöken också gått bra hittills.

–  Vi ligger på ett snitt på 16 till 19 besök om dagen. Vi har en besöksvärdinna som ansvarar för att boka in besöken och informera om våra rutiner i samband med bokningen. Därför upplever vi att besökarna, när de kommer, är väl införstådda med våra rutiner och följer dem, säger enhetschefen Lisa Hellsten och fortsätter:

– Vi får beröm för att vi sköter detta professionellt säger vår besöksvärdinna som fått höra detta när anhöriga bokar besök. Besökarna får handsprit redan i huvudentrén och därefter visir att ta på sig. Sedan följs de till aktuell enhet och till hyresgästens lägenhet, inte allmänna utrymmen på enheterna. När besöket är slut följs de tillbaka till huvudentrén.

Det är fortfarande möjligt att träffas utomhus bakom plexiglas på Geråshus. Infravärme ska sättas upp så att dessa möten kan äga rum även under vintern. Foto: Petra Lundgren