Skapar nya möjligheter. Mötesplatsen Eldorado flyttar från Omvägen i Kallebäck till Dalheimers hus i Majorna. Verksamheten ska vara i gång igen efter sommaren – delvis i ny form.

Eldorado är en mötesplats som erbjuder aktiviteter, kultur, utbildning och handledning kring personer med grav intellektuell funktionsnedsättning. Målsättningen är att skapa ökade möjligheter till egen aktivitet, delaktighet och möjlighet att själv kunna påverka sin livssituation.

Nu flyttar alltså verksamheten från Kallebäck till Dalheimers hus i Majorna. Beslutet om flytten fattades för ett år sedan. Nu har lådorna börjat packas och under maj och juni sker flytten successivt.

– Vi hamnar ju mitt i sommaren med flytten. Vi tömmer huset på Omvägen och sedan kommer semestrarna emellan. Vi har inget exakt datum för när alla olika aktiviteter drar igång, mer än att musikkaféer startar i september. Uppdateringar om när de olika verksamheterna startar igen kommer att finnas på Eldorados webbplats. Vi välkomnar både nya och gamla besökare till det nya Eldorado, säger Linn Johnels, musikterapeut på Eldorado.

Förändrad inriktning
På Eldorado finns två olika verksamheter, som riktar sig till personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Dels Eldorados resursteam och dels den dagliga verksamheten som idag kallas Eldorado Kafé och Kultur. Eftersom det redan finns kaféverksamhet och restaurang på plats i Dalheimers hus kommer Eldorados dagliga verksamhet att byta skepnad.

– Den nya profilen för den dagliga verksamheten innebär en nystart med inriktning på Kultur och Hälsa. Det innebär att vi jobbar mer med friskvård samtidigt som vi behåller kulturdelen. Där ger Dalheimers hus många nya möjligheter som vi inte har haft tidigare, säger Annika Kynnefjäll, stödpedagog i Eldorados dagliga verksamhet.

Flytten till Majorna i sig skapar nya positiva förutsättningar och utvecklingsmöjligheter för Eldorado.

– Vi ser en stor vinst i att vara inkluderade i ett hus med andra verksamheter, som är en naturlig mötesplats för kultur, hälsa, evenemang och fritidsaktiviteter. Vi ser en förbättring i att vi går från att ligga i något av en avkrok ute i Kallebäck till Majorna, som är mitt i stan och där det är lätt att ta sig med kommunikationer, säger Linn Johnels och fortsätter:

Blir plats för fler
– Dessutom gör flytten att vi får möjlighet att utveckla vår kulturverksamhet. Vi har haft trångt i våra tidigare lokaler. I Dalheimers hus finns det plats för fler. Vi får också en omvänd integrering, att vi kommer nära Majornaborna och personer från andra målgrupper som vi får möjlighet att möta.

Det händer mycket positivt kring Eldorado, som nyligen har fått drygt 200 000 kronor i fondmedel från Annmari och Per Ahlqvists stiftelse.

– Vi är ju ett aktivitets-, kunskaps- och kulturcentrum, en mötesplats dit du ska kunna komma för att bli inspirerad. Vi vill ligga i framkant för att kunna möta vår målgrupp på bästa sätt. I vår ansökan har vi sökt medel för att kunna finansiera bland annat musikinstrument hjälpmedel och välfärdsteknologi för att stödja alternativ och kompletterande kommunikation. Pengarna möjliggör bland annat det.