Stort behov av att utbyta erfarenheter. Just när Göteborg liksom övriga Europa möter den största flyktingkatastrofen sedan andra världskriget anordnas en sedan längre planerad konferens, med teman som blivit mer aktuella än man hade önskat. Ensamkommande barn och möten mellan kulturer står i fokus när Familjehemskonferensen arrangeras för åttonde gången.

– Det är ju verkligen ett aktuellt ämne och vi som arbetar inom Familjehemsvården med att ta emot ensamkommande barn har såklart ett stort behov av att träffas och utbyta erfarenheter för att hjälpa varandra i den här situationen. Antalet ensamma barn som kommer till Göteborg har ökat lavinartat, till nivåer som vi inte varit i närheten av tidigare, och det är naturligtvis likadant i många andra kommuner, säger Eva Kollberg, utbildningsansvarig på Familjehem Göteborgs Stad.

Den 9:e till 11:e september är hon med och arrangerar Familjehemskonferensen, som samlar framförallt personal inom de verksamheter som ansvarar för att barn som far illa får tryggare miljöer att bo i. Konferensen arrangeras vartannat år och äger nu rum för åttonde gången. De 500 deltagarplatserna blev fullbokade långt innan programmet för årets program ens var färdigt.

Eskalerar dag för dag
– Tidigare hade vi aldrig något särskilt tema för konferensen utan försökte erbjuda ett så brett smörgåsbord som möjligt av ämnen som berör verksamheten, men redan inför förra konferensen kände vi att vi behövde fokusera lite extra på kulturmöten, eftersom det börjat komma så många ensamkommande barn. Sedan dess har det ju fullkomligt exploderat och läget har försvårats nästan dag för dag, så nu är behovet av att prata oss samman ännu större, säger Eva Kollberg.

Deltagarna kommer från hela landet och i år får de bland annat lyssna till Marie Balint, psykolog och specialiserad på arbete med traumatiserade flyktingar. Marita Eastmond, professor i globala studier, föreläser om barn, familj och flyktingskap och journalisten Per Brinkemo talar under rubriken ” Mellan stat och klan – Somalia”.

Några av konferensens övriga föreläsare är Ronja Ek, som själv bott i familjehem, och komikern och samhällsdebattören Özz Nüjen, som pratar om mångfald. Det blir även musikframträdanden, bland annat med Jessica Andersson som själv har erfarenhet av familjehem, och som här framför låtar om sin trassliga uppväxt.

Konferensen arrangeras av Social resursförvaltning/Dalheimers hus och Familjehem Göteborgs Stad rekrytering & utbildning, som är ett samarbete mellan familjehemsenheterna i Göteborgs Stad.